heidenhain image
 • 24 lipca 2020 08:36
 • Wrocław
2999 

Jeśli brałeś już udział w przynajmniej jednym z innych naszych kursów otrzymasz 500 PLN zniżki.

 

Program kursu Heidenhain i szczegółowe informacje dostępne są również na stronie: https://numerika.pl/kurs-cnc-heidenhain

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA (20 godzin, 2 dni) (8:00 – 18:00)   

Pierwsze dwa dni kursu obejmują dokładne zapoznanie się z pulpitem i funkcjami systemu sterowania Heidenhain.

Kursanci wstępnie zapoznają się z funkcjami takimi jak między innymi:

FK – dowolny kontur

Praca  z wykorzystaniem tzw. labeli (LBL)

Cykle SL – a w tym łączenie wielu konturów dzięki LBL oraz ich obróbka

Q parametry – sposoby ich zastosowania

Import DXF – czyli wykorzystanie modułu pozwalającego na importowanie plików DXF i konwertowanie ich na kontury

Ponadto zastosowanie każdego z wielu przycisków sterowania Heidenhainjest osobno omówione i umieszczone w kontekście konkretnej sytuacji, która może wystąpić podczas programowania z pulpitu.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (40 godziny, 4 dni)

Po odbyciu części teoretycznej, uczestnicy szkolenia przystępują do wykorzystania poznanych funkcjonalności sterownika Heidenhain w praktyce.

Przed rozpoczęciem zajęć kursanci przechodzą podstawowy, stanowiskowy instruktaż BHP prowadzony przez specjalistę.

Kursanci odbywają zajęcia w maksymalnie 5-cio osobowej grupie przy przemysłowym, 5-osiowym centrum obróbczym DMG Mori CMX 70U.

 

Dzień 3 (8:00 – 18:00)    

5-osiowe centrum obróbcze DMG Mori CMX 70U

Stanowiskowy instruktaż BHP

Podstawowe czynności obsługowe obrabiarki

Omówienie panelu systemu sterowania Heidenhain i jego funkcji wraz z ćwiczeniami praktycznymi

Tryby pracy obrabiarki (np. JOG, MDI, AUTO)

Tabela narzędzi i tabela miejsc zerowych (presetów)

Sposoby uzbrajania magazynu narzędzi

Pomiar narzędzia – manualny i automatyczny (za pomocą sondy do ustawiania narzędzi)

Kompensacja promienia narzędzia oraz modyfikacja korektorów narzędziowych

Pomiar bazy detalu – manualny i za pomocą sondy dotykowej

Podstawowe cykle pomiarowe sondy dostępne w trybie manualnym

Wyznaczanie punktów charakterystycznych detalu oraz dokonywanie pomiarów za pomocą sondy dotykowej

Wykorzystanie 5-ciu osi w obróbce, cykl 19 – omówienie i metody wykorzystania z ćwiczeniami

Funkcje PLANE – sposoby wykorzystania z ćwiczeniami

Transformacje układu współrzędnych detalu (software’owe oraz mechaniczne: poprzez obroty osi B oraz C)

Justowanie kinematyki obrabiarki do zamocowanego elementu (software’owe oraz poprzez offsetowanie osi B i/lub C)

 

Dzień 4 (8:00 – 18:00)    

5-osiowe centrum obróbcze DMG Mori CMX 70U

Zaplanowanie i programowanie procesów obróbki na podstawie rysunku technicznego (obróbka po konturze z wykorzystaniem funkcji:

APP, DEP, L, CR, CC, C oraz CT, RND, CHF).

Programowanie dowolnego konturu (kalkulator konturów FK) w układzie kartezjańskim oraz biegunowym

Zapoznanie z działaniem funkcji LBL SET i LBL CALL oraz ich wykorzystanie

Wywoływanie i powtarzanie konturów za pomocą podprogramów LBL

Inne sposoby wykorzystania podprogramów LBL

Programowanie w oparciu o bardziej zaawansowane rysunki techniczne (z wykorzystaniem 5-ciu osi)

Q-parametry i ich wykorzystanie w praktyce:

-rodziny części (q-parametry zamiast wartości liczbowych)

-funkcje matematyczne

 

Dzień 5 (8:00 – 18:00)    

5-osiowe centrum obróbcze DMG Mori CMX 70U

Podstawowe cykle obróbkowe i zapoznanie się z działaniem funkcji CYCL DEF oraz CYCL CALL

Odpowiednie wywoływanie cykli poprzez CYCL CALL oraz M99

Programowanie bardziej zaawansowanych procesów obróbki z wykorzystaniem cykli i podprogramów LBL

Cykle SL – metody wykorzystania

Łączenie dowolnych konturów (kieszenie, czopy, kontury otwarte) dzięki cyklom SL oraz podprogramom LBL

Q-parametry i ich wykorzystanie w praktyce:

-funkcje jeśli/to, czyli programowanie decyzji

Dalsze ćwiczenia z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych rysunków wykonawczych przy użyciu cykli SL, Q-parametrów oraz podprogramów LBL  (z wykorzystaniem 5-ciu osi)

 

Dzień 6 (8:00 – 18:00)    

5-osiowe centrum obróbcze DMG Mori CMX 70U

Automatyczne cykle pomiarowe sondy (w trybie AUTO) – sposoby wykorzystania

Ćwiczenia w wykorzystaniu automatycznych cykli sondy w dokonywaniu pomiarów oraz ewentualnych korekt wymiarów narzędzi.

Cykl 32 – tolerancja

Helix oraz gwintowanie z Q parametrami

Egzamin praktyczny obejmujący poruszane i przećwiczone zagadnienia

Przegląd

 • Kategoria : Automatyka i robotyka
 • Czas trwania szkolenia : 60 godzin
 • Termin rozpoczęcia : nabór ciągły
 • Osoba kontaktowa : Patrycja Tomasiuk
 • Godziny kontaktu : 7:00 - 15:00
 • Kliknij i zapisz się na szkolenie

Korzyści:

 • Każdemu z uczestników kursu zapewniamy:
 • -materiały i pomoce dydaktyczne (notes, długopis)
 • -dodatkowe materiały w formie elektronicznej, rysunki techniczne (do nagrania na nośnik USB lub wysyłane pocztą elektroniczną)
 • Po ukończeniu szkolenia kursant zdobywa:
 • wiedzę dotyczącą zaawansowanego programowania obrabiarek ze sterowaniem Heidenhain
 • umiejętności planowania obróbki dla obrabiarek wieloosiowych (do 5 osi)
 • umiejętność zaplanowania, zaprogramowania oraz wykonania detalu na podstawie dokumentacji wykonawczej z użyciem
 • zaawansowanych cykli obróbkowych Heidenhain
 • wiedzę dotyczącą parametrów technologicznych dla obróbki wieloosiowej
 • wiedzę dotyczącą kluczowych aspektów pracy z obrabiarkami wieloosiowymi oraz sposobów
 • na unikanie ew. kolizji