Reklama
Wyrażenia regularne w Pythonie. Kurs video. Kompletne vademecum
  • Tychy
Popularne
69 za osobę(Stała)

Obierz kurs na… wyrażenia regularne

Czym są wyrażenia regularne (z angielskiego zwane regular expressions albo — w skrócie — regex) oraz komu i do czego mogą się przydać? Otóż są to pewne wzorce, które odnoszą się do łańcucha symboli — mogą na przykład opisywać zbiór pasujących łańcuchów, a także wyszczególniać istotne części danego łańcucha. To potężne narzędzie pozwala sprawdzić, czy ciąg znaków ma określoną przez nas formę, a tym samym — czy może zostać potraktowany jak dane. Programista, który opanuje wyrażenia regularne, będzie potrafił ułatwić sobie realizację wielu zadań, od sprawdzania wejść użytkownika, przez wyszukiwanie wzorców w tekstach, aż po automatyczne przetwarzanie i analizę logów systemowych.

Poza stosunkową łatwością w opanowaniu oraz wszechstronnością zastosowań dodatkową zaletę wyrażeń regularnych stanowi to, że można je zastosować w praktycznie każdym języku programowania. Co więcej, język właściwie nie ma wpływu na składnię wyrażeń — w większości przypadków pozostaje ona taka sama. Proponowany przez nas kurs video zachęca do spojrzenia na wyrażenia regularne z perspektywy Pythona. Obejmuje pełny zakres pojęć odnoszących się do zagadnienia w ogólności i przedstawia wszystkie metaznaki, a równocześnie przybliża standardową bibliotekę re języka Python, która służy do pracy z wyrażeniami regularnymi, oraz prezentuje użycie większości metod pochodzących z tej biblioteki.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Dzięki temu kursowi video między innymi:

  • Poznasz wszystkie metaznaki wyrażeń regularnych działających niezależnie od ich implementacji.
  • Sprawdzisz, gdzie można wykorzystać wyrażenia regularne (także poza programowaniem!).
  • Nauczysz się pisać i testować własne wyrażenia regularne.
  • Przekonasz się, że istnieją takie obszary, w których wyrażenia regularne nie znajdują zastosowania.
  • Opanujesz rozszerzenia wyrażeń regularnych oraz sposoby stosowania zarówno „zwyczajnych”, jak i „niestandardowych” wyrażeń.
  • Dowiesz się, jak tworzyć klasy znaków i grupy, a także jak wyłuskiwać daną część dopasowania.

Co więcej:

Poznasz dodatkowe narzędzia, które przydadzą Ci się podczas pracy z wyrażeniami regularnymi.

Wyrażenia regularne w Pythonie i poza nim. Kurs video odsłoni przed Tobą pełnię możliwości, jakie stwarzają wyrażenia regularne. Kurs kończy się na poziomie średnio zaawansowanym — sprawi, że będziesz w pełni gotów do tego, by dalej, już samodzielnie, ćwiczyć, praktykować i pogłębiać umiejętność posługiwania się wyrażeniami regularnymi.

Regularne korzystanie z wyrażeń regularnych

Wyrażenia regularne nie stanowią osobnego środowiska pracy, a raczej wspomagają pracę w odpowiednich obszarach wielu środowisk. Znaczna część języków programowania — dotyczy to choćby języków: Perl, PHP, JavaScript, Java, Ruby oraz (oczywiście) Python — ma zaimplementowany mechanizm wsparcia dla wyrażeń regularnych. Wiele narzędzi jest przeznaczonych wyłącznie do operacji na regex. Odnosi się to zarówno do tych uniksopochodnych, jak komenda grep czy edytor strumieniowy sed, jak i windowsowych edytorów tekstu, do których należy między innymi EditPad Pro, TextPad oraz Crimson Editor. Tak szerokie wsparcie wyrażeń regularnych wynika z ich istotności — przydają się one wszędzie tam, gdzie ważne są obróbka, filtrowanie i weryfikacja danych, na przykład przy programowaniu, w wyszukiwarkach, edytorach tekstów, bazach danych oraz w narzędziach do jednoczesnej zmiany nazw wielu plików i ich katalogów.

Po szkoleniu…

Będziesz w stanie łatwiej wyszukiwać części tekstu o specyficznych kryteriach w procesorach, a także edytorach tekstowych, i to niezależnie od języka, w jakim pracujesz. Łatwo przefiltrujesz wyniki, logi aplikacji oraz dowolne zbiory danych, dzięki czemu szybko dotrzesz do konkretnego, wymaganego przez siebie typu informacji. Wyrażenia regularne wykorzystasz do pracy z prostymi skryptami i podczas operacji w popularnym frameworku Django. Stosując wyrażenia regularne, w ekspresowym tempie zwalidujesz daty, adresy i wszelkie inne dane, które posiadają regularną, czyli z góry narzuconą strukturę — na przykład ISBN książek w bibliotece, listę adresów IP, numery telefonów itd.

Przegląd