Reklama
Obraz6 1
 • Tarnów
Popularne
99 za osobę(Stała)

Opis: Szkolenie zawiera skondensowaną teorię praktyczną, która pozwala poznać podstawy funkcjonowania młodego człowieka w sferze emocjonalnej i społecznej. Ponadto zawiera informacje i wskazówki dotyczące nauki wyrażania złości, w sposób akceptowalny społecznie. Szkolenie pozwala zapoznać się z praktycznymi sposobami ustalania norm i zasad oraz sposoby wykorzystywania konsekwencji w pracy z dzieckiem.

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu dowiesz się m.in. :

 • Czym jest bunt dziecka i jakie są jego etapy?
 • Czym są wybuchy dziecka i jak sobie z nimi radzić?
 • Jak stosować właściwy styl wychowania wobec dzieci?
 • Jaką przyjąć właściwą postawę rodzicielską/opiekuńczą aby zminimalizować trudności wychowawcze?
 • Jakie powinny być prawidłowe normy i postępowania wobec najmłodszych?

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do Szkolenia 24 h /7 na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od momentu wysłania danych dostępowych.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:
1. Rodzic jako diagnosta.
a) Prawidłowości w rozwoju dziecka.
b) Możliwe przyczyny “wybuchów” dziecka.
c) Style wychowania.
d) Postawy rodzicielskie.
e) Typy temperamentu.
2. Rodzic jako “lekarz”.
a) Ustalenie norm i zasad.
b) Konsekwencje złamania zasad.
c) Praca na pozytywach.
d) Wyrażanie złości.
e) Skuteczna komunikacja.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • obecnych oraz przyszłych niań,
 • rodziców i opiekunów, którzy chcą zdobyć i ugruntować wiedzę, która pozwoli im zrozumieć i dostrzec komunikaty niewerbalne
 • wysyłane przez dziecko,
 • osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku 0-5 lat,
 • osób posiadających młodsze rodzeństwo oraz wszystkich zainteresowanych tematyką rodzicielską.

Poziom zaawansowania: podstawowy

Warunki zaliczenia:

 • Zapoznanie się z wszystkim materiałami dostępnymi w szkoleniu,
 • Pozytywne zaliczenie quizów sprawdzających (opcja)

Przegląd

Korzyści:

 • nabycie podstawowej wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu trudnych zachowań dzieci,
 • umiejętność wdrażania i konsekwentnego stosowania kar i nagród w pracy z dziećmi w wieku 2-5 lat,
 • umiejętność stosowania właściwego stylu wychowania w oparciu o styl osobowości dziecka,
 • umiejętność wdrażania i stosowania prawidłowych norm wychowawczych wobec najmłodszych,
 • umiejętność analizy “własnej osoby” jako opiekuna/rodzica.