weryfikatordokumentow
 • 17 czerwca 2020 16:04
 • Rzeszów
99 za osobę(Stała)

Zdobądź praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania autentyczności dokumentów weryfikujących tożsamość.

Typ szkolenia: E-learning, test praktyczny

Opis:
Podstawowymi celami szkolenia umożliwienie jego uczestnikom zdobycie unikalnej umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów potwierdzających tożsamość, dokumentów firmowych oraz urzędowych.  Poznanie sposobów wytwarzania dokumentów oraz zastosowanych w nich zabezpieczeń.

Program szkolenia:

 1. Słownik pojęć weryfikatora dokumentów.
 2. Fałszerstwa dokumentów.
 3. Zabezpieczanie dokumentów.
 4. Dokumenty potwierdzające tożsamości- metody zabezpieczenia.dowód tożsamości

  paszport

  prawo jazdy

  karta pobytu

 5. Legitymacje służbowe – 26 dokumentów i metod ich autentyczności.
 6. Pozostałe dokumenty i legitymacje oraz metody ich zabezpieczenia.
 7. Pieczęcie i procedury kancelaryjne
 8. Weryfikacja firm i instytucji
 9. Narzędzia do weryfikacji danych osób i firm.
 10. Egzamin.

Szkolenie zawiera:

 • Słownik najważniejszych pojęć użytych w szkoleniu.
 • Ponad 40 wzorów dokumentów tożsamości oraz legitymacji służbowych.
 • Zasady zabezpieczeń stosownych w dokumentach oraz przepisy prawne regulujące ich wydawanie.
 • Materiały szkoleniowe pt. “Weryfikacja kontrahenta krok po kroku“.
  • 10 nieszablonowych Case Study.
  • 9 plansz edukacyjnych oraz dodatkowych materiałów rozszerzających wiedzę prezentowaną w szkoleniu.
  • 44 narzędzia ułatwiające weryfikację kontrahenta.
 • Webquest (grę szkoleniową) umożliwiającą praktyczne zweryfikowanie zdobytej wiedzy.
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Aktywność czasowa: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 24 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Koszt szkolenia: 99 zł brutto/os.

Czas dostępu do szkolenia: 14 dni

Miejsce:  Dostęp do Szkolenia 24 h /7 na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania danych dostępowych. W dowolnym tempie można wykonać szkolenie.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Zaświadczenie  ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Grupa docelowa: 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • Agentów rozliczeniowych.
 • Agencji pośredniczących w wynajmie lokali i mieszkań.
 • Dostawców internetu.
 • Firm leasingowych.
 • Firm kurierskich.
 • Hoteli i ośrodków wypoczynkowych.
 • Kancelarii prawnych i notarialnych.
 • Operatorów pocztowych.
 • Operatorów telewizji kablowej.
 • Operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej.
 • Placówek partnerskich Banków.
 • Pośredników finansowych.
 • Przedsiębiorców udzielających kredytów kupieckich.
 • Sklepów internetowych.
 • Wypożyczalni (np. samochodów).
 • Związki producentów rolnych.

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

 • Zapoznanie się z wszystkimi informacjami w szkoleniu,
 • Uzyskanie pełnej aktywności czasowej zgodnie z ofertą,
 • Zaliczenie testu sprawdzającego i ćwiczeń praktycznych na min 80%.

Korzyści:Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli m.in.:

 • Samodzielnie rozpoznać cechy i znaki charakterystyczne dokumentów tożsamości.
 • Samodzielnie ocenić autentyczność dokumentów.
 • Samodzielnie znaleźć niezbędne informację na temat kontrahenta.
 • Samodzielnie dokonać trafnych interpretacji zebranych materiałów.

Przegląd

Korzyści:

 • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
 • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,
 • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
 • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
 • możliwość pobrania wybranych materiałów szkoleniowych