Reklama
vtedrd
  • Jasło
Popularne
69 za osobę(Stała)

Teoretycznie najważniejszym zadaniem developera jest pisanie kodu. W rzeczywistości jednak znaczną część czasu programisty zajmuje nie tyle wprowadzanie zmian w systemie, ile poprawianie działania elementów już istniejących. Błędy i niedopatrzenia często przekradają się do kodu produkcyjnego. Pół biedy, jeśli ich korygowanie zabiera koderowi jedynie cenny czas. Gorzej, gdy powoduje straty finansowe albo sprzętowe. Dlatego dostarczenie wysokiej jakości oprogramowania powinno być celem przyświecającym działaniu każdego programisty, niezależnie od doświadczenia, technologii czy branży, w jakiej pracuje.

Jednak testowanie kodu na piechotę, linijka po linijce, jest żmudne, czasochłonne i nieefektywne. Błędy o wiele sprawniej wychwytuje się dzięki testowaniu automatycznemu. Zastosowanie odpowiedniej techniki pozwala na częste i powtarzalne sprawdzanie działania pisanego kodu, co ułatwia zapewnienie wymaganego poziomu jakości. Testowanie automatyczne może być wdrożone w zasadzie dla każdego rodzaju oprogramowania — od prostych aplikacji użytkowych po złożone systemy wspierające wielkie firmy. Także język oraz framework użyte do tworzenia kodu nie mają właściwie znaczenia, ponieważ podstawowe idee i sposoby pracy testowej są uniwersalne.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie pracy z tym kursem video poznasz:

  • Zasady tworzenia oprogramowania zgodne z techniką TDD — Test Driven Development.
  • Proces wytwórczy obowiązujący dla Behavior Driven Development.
  • Sposób pisania kodu testowanego.
  • Metodę poprawnego konstruowania testów.

Co więcej…

Dowiesz się, jak korzystać z narzędzi wspomagających testowanie.

Test Driven Development. Kurs video. Sztuka pisania niezawodnego kodu pomoże Ci odnaleźć się w kodzie testowym i zmienić podejście do pisania funkcji. Tematy poruszone w ramach szkolenia zostały ułożone tak, by pokazać przejście od bardzo prostego przypadku do przypadków bardziej skomplikowanych — za każdym razem z uwzględnieniem podstawowego podejścia TDD.

Uruchom szkolenie i ruszaj w drogę ku testom!

Zasadniczą część kursu poświęcono praktyce Test Driven Development. Zanim jednak dowiesz się, czym jest TDD, uświadomimy sobie wspólnie, jakie zagrożenia niesie ze sobą dostarczanie klientom oprogramowania wątpliwej jakości. Podczas pracy z kursem nauczysz się pisać testy dla własnego kodu. Poznasz cykl pracy w Test Driven Development i opanujesz sposoby korzystania z mocków do symulacji elementów systemu. Przygotujesz się do sprawdzania sytuacji wyjątkowych, a następnie zorientujesz się, czym są i jak przeprowadza się testy Data Driven. Wreszcie, na koniec kursu, poznasz podstawy szerokiego zagadnienia, jakim jest Behavior Driven Development.

Przez TDD do BDD

Test Driven Development jest techniką tworzenia oprogramowania zaliczaną do metodyk zwinnych. Polega na wielokrotnym powtarzaniu kilku kroków. Najpierw pisany jest automatyczny test sprawdzający tworzoną funkcję, która następnie zostaje wdrożona i przetestowana. W kolejnym kroku następuje refaktoryzacja kodu, przeprowadzana po to, aby spełniał on założone standardy. Kluczowe w podejściu TDD jest to, że najpierw pisze się test, a dopiero potem wdraża kod, który ma zostać sprawdzony w ramach tego testu.

Behavior Driven Development (BDD) wyewoluował z TDD i stanowi rozszerzenie tej metodyki. Skupia się na tym, od czego należy zacząć testowanie, co testować, a czego nie, ile funkcji można sprawdzić za jednym razem, jak nazywać testy oraz jak dotrzeć do przyczyny ewentualnego ich niepowodzenia. BDD kładzie duży nacisk na biznesową przydatność procesu testowania kodu.

Przegląd