Reklama
Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny uk
 • Przemyśl
553.50 za osobę

Wersja ukraińska prezentacji!

Podejmując współpracę z firmami o różnych profilach działalności, dostrzegamy, że wśród pracowników są coraz częściej  i w coraz większej ilości pracownicy z Ukrainy.  

Zwiększa się również  świadomość pracodawców, jak istotne jest to, aby pracownicy ROZUMIELI przepisy prawa polskiego w zakresie bhp.

Warto pamiętać, że podczas kontroli Państwowa Inspekcja Pracy niejednokrotnie weryfikuje, czy szkolenie przeprowadzone było w sposób zrozumiały dla cudzoziemców.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz zapytania Klientów, przygotowaliśmy pomoc dydaktyczną do przeprowadzenia szkolenia wstępnego – PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ W JĘZYKU UKRAIŃSKIM + GRATIS KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W JĘZYKU POLSKO-UKRAIŃSKIM.

Czy ten produkt jest dla Ciebie?

Jesteś pracodawcą wykonującym zadania służby BHP w swojej firmie? A może jesteś pracownikiem służby BHP? Taki instruktaż może również przeprowadzić pracownik wyznaczonym przez pracodawcę, posiadający  zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP.

Jeśli należysz do którejkolwiek z  tej grupy i chcesz mieć solidne narzędzie, przygotowujące nowo zatrudnianego pracownika do pracy –  ten produkt spełni Twoje oczekiwania!

Jakie korzyści odniesiesz z zakupu?

Kupując ten produkt zdobędziesz skuteczne narzędzie do przekazywania wiedzy. Wersja edytowalna prezentacji dot. szkolenia wstępnego pozwoli Ci na modyfikację i dostosowanie jej do twoich oczekiwań i potrzeb nowo zatrudnianych pracowników, oraz specyfiki zakładu pracy.

Co zawiera prezentacja?

Prezentacja zawiera 120 slajdy, na których znajdują się treści merytoryczne, wzbogacone ciekawą grafiką, obejmujące następujące aspekty (wg ramowego programu):

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Produkt jest przygotowany w formie prezentacji PowerPoint.

Co obejmuje cena?

 • prezentacja multimedialna w formie elektronicznej – wersja edytowalna
 • karta szkolenia wstępnego w języku polsko-ukraińskim
 • możliwość konsultacji ze specjalistą

Warunki otrzymania produktu

Po dokonaniu opłaty w chwili składania zamówienia NATYCHMIAST otrzymasz link do pobrania prezentacji.

W przypadku płatności przelewem na podstawie faktury proforma, link zostanie udostępniony po zaksięgowaniu wpłaty.

Dodatkowo przy zakupie produktu zapewniamy Ci gwarancję

Jeśli uznasz, że ta prezentacja nie pomogła Ci w wystarczającym stopniu, zwrócimy Ci poniesione koszty. 

W ten sposób możesz przetestować tę wiedzę bez żadnego ryzyka.

Przegląd