Reklama
Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny en
 • Kalisz
553.50 za osobę

Wersja angielska prezentacji! + GRATIS KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W JĘZYKU POLSKO-ANGIELSKIM.

Czy ten produkt jest dla Ciebie?

 • Jesteś pracodawcą wykonującym zadania służby BHP w swojej firmie?
 • A może jesteś pracownikiem służby BHP?
 • Taki instruktaż może również przeprowadzić pracownik wyznaczonym przez pracodawcę, posiadający  zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP.

Jeśli należysz do którejkolwiek z  tej grupy i chcesz mieć solidne narzędzie, przygotowujące nowo zatrudnianego pracownika do pracy –  ten produkt spełni Twoje oczekiwania!

Jakie korzyści odniesiesz z zakupu?

 • Kupując ten produkt zdobędziesz skuteczne narzędzie do przekazywania wiedzy.
 • Wersja edytowalna prezentacji dot. szkolenia wstępnego pozwoli Ci na modyfikację i dostosowanie jej do twoich oczekiwań i potrzeb nowo zatrudnianych pracowników, oraz specyfiki zakładu pracy.

Co zawiera prezentacja?

 • Prezentacja zawiera 122 slajdy, na których znajdują się treści merytoryczne, wzbogacone ciekawą grafiką,  obejmujące następujące aspekty (wg ramowego programu):
  • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
  • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
  • Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
  • Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
  • Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
  • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
  • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.
  • Produkt jest przygotowany w formie prezentacji PowerPoint.

Co obejmuje cena?

 • prezentacja multimedialna w formie elektronicznej – wersja edytowalna karta szkolenia wstępnego w języku polsko-angielskim możliwość konsultacji ze specjalistą

Warunki otrzymania produktu

Po dokonaniu opłaty w chwili składania zamówienia NATYCHMIAST otrzymasz link do pobrania prezentacji. W przypadku płatności przelewem na podstawie faktury proforma, link zostanie udostępniony po zaksięgowaniu wpłaty. Dodatkowo przy zakupie produktu zapewniamy Ci gwarancję Jeśli uznasz, że ta prezentacja nie pomogła Ci w wystarczającym stopniu, zwrócimy Ci poniesione koszty.  W ten sposób możesz przetestować tę wiedzę bez żadnego ryzyka.

Przegląd