Reklama
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych pl
  • Inowrocław
Popularne
369 za osobę

Czy ten produkt jest dla Ciebie?

Prezentacja to narzędzie do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych m. in. dla: referentów, sekretarek, księgowych i innych tego typu stanowisk.

Od 1 stycznia 2019 r. uległy ograniczeniu obowiązki pracodawcy w kwestii zapewnienia szkoleń okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Dotyczy zakładów pracy, dla których określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Są to grupy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia oraz niski wskaźnik wypadkowości.

Warto jednak pamiętać, że przepisy ulegają zmianom i mimo to warto zadbać o aktualizację i uzupełnienie wiedzy pracowników również tej grupy zawodowej.

(Podstawa prawna: Dz.U.2004.180.1860 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Prezentacja zawiera wszelkie aktualne informacje w zakresie uzupełnienia, bądź zaktualizowania wiedzy dla pracowników ww. grupy zawodowej.

Powyższa prezentacja przeznaczona jest dla pracodawców oraz osób prowadzących szkolenia w zakresie BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Cenisz nowoczesne formy urozmaicania szkoleń, podnoszących jednocześnie ich wartość merytoryczną i praktyczną? Zależy Ci na tym, aby przekazywane treści  podnosiły świadomość pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych?

Dobrze trafiłeś – ten produkt jest dla Ciebie!

Jakie korzyści odniesiesz z zakupu?

Kupując ten produkt zdobędziesz skuteczne narzędzie do przekazywania wiedzy.

Wersja edytowalna prezentacji pozwoli Ci na modyfikację i dostosowanie jej do twoich oczekiwań i potrzeb osób uczestniczących w szkoleniu.

Co zawiera prezentacja?

Prezentacja zawiera  241 slajdów, na których znajdują się treści (wzbogacone ciekawą grafiką) obejmujące następujące aspekty:

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
  2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
  3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
  4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Produkt jest przygotowany w formie prezentacji PowerPoint o bogatej szacie graficznej, przystępnej formie przekazu oraz rzetelnej i aktualnej wiedzy z zakresu BHP.

Co obejmuje cena?

  • prezentacja multimedialna w formie elektronicznej – wersja edytowalna
  • możliwość konsultacji ze specjalistą

Warunki otrzymania produktu

Po dokonaniu opłaty i zaksięgowaniu jej NATYCHMIAST otrzymasz link do pobrania prezentacji.

W przypadku płatności przelewem na podstawie faktury proforma, link zostanie udostępniony po zaksięgowaniu wpłaty.

Dodatkowo przy zakupie produktu zapewniamy Ci gwarancję.

Jeśli uznasz, że ta prezentacja nie pomogła Ci w wystarczającym stopniu i nie spełnia Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci poniesione koszty.

W ten sposób możesz przetestować nasz produkt, nie ponosząc żadnego ryzyka.

Przegląd