Reklama
vpospr
 • Olsztyn
99 za osobę

Obierz kurs na Spring i Spring Boot

Spring to technologia, która powstała, by ułatwić codzienną pracę programistom tworzącym elastyczne aplikacje. Przez dwadzieścia lat istnienia Spring podbił serca miłośników Javy i stał się najpopularniejszym frameworkiem dla tego języka. Za tak dużą popularnością przemawiają liczne zalety: łatwa integracja z różnymi bibliotekami, doskonałe mechanizmy bezpieczeństwa, niezawodność i elastyczność względem architektury aplikacji. Spring jako rozwiązanie open source gromadzi liczną społeczność współtworzącą i optymalizującą kod źródłowy. Dzięki temu dokumentacja jest kompletna i stale rozbudowywana o nowe funkcje. Jeśli chcesz tworzyć aplikacje o szerokiej skali zastosowań – od mobilnych, po desktopowe i mikroserwisy – dołącz do grona Spring developerów!

W trakcie naszego profesjonalnego szkolenia:

 • Poznasz framework Spring i zrozumiesz koncepcje, które leżą u jego podstaw
 • Dowiesz się, kiedy i do jakich typów aplikacji stosować Spring i Spring Boot
 • Samodzielnie stworzysz prostą aplikację internetową opartą na frameworku Spring
 • Poznasz podstawy REST API (strukturę, czasowniki HTTP, endpointy) i zbudujesz aplikację opartą na tej architekturze
 • Skonfigurujesz Spring Data JPA
 • Poznasz nowoczesną bazę danych in-memory
 • Nauczysz się korzystać z adnotacji @Repository
 • Dowiesz się, czym są obiekty Spring Bean i jakie mają zakresy stosowalności (scope)
 • Poznasz specjalne adnotacje Spring Stereotypes
 • Zaimplementujesz REST API w Spring Boot
 • Nauczysz się obsługi Spring Boot w linii poleceń
 • Zrozumiesz terminy dependency injection i inversion of control

Spring i Spring Boot. Kurs video. Aplikacje REST API w praktyce ukończysz na poziomie średnio zaawansowanym. Przećwiczysz kluczowe mechanizmy rządzące Spring i Spring Boot i zapoznasz się z architekturą aplikacji REST API. Tytułowy Spring Boot to lekki framework, który jest rozszerzeniem technologii Spring i dzięki któremu konfiguracja i rozruch aplikacji mogą być w prosty sposób zautomatyzowane. Poznasz zasady autokonfiguracji, a także wzorzec projektowy i architektoniczny – dependency injection, w którym usuwane są bezpośrednie zależności pomiędzy komponentami na rzecz architektury typu plug-in. Dowiesz się, czym jest paradygmat odwróconego sterowania i jak przenieść funkcję sterowania wykonywaniem programu do używanego frameworku. Zdobyta w tym kursie wiedza to doskonały punkt wyjścia do zagłębienia się w funkcjonalności, jakie oferuje Spring, i poznania jego bardziej zaawansowanych detali.

Przegląd