Reklama
Sinice – postrach jezior, mórz i oceanów?
  • Koszalin

Sinice – postrach jezior, mórz i oceanów?

Sinice (cyjanobakterie) są najstarszymi żyjącymi fotosyntetyzującymi i wytwarzającymi tlen organizmami na ziemi. Poprzez produkcję tlenu spowodowały pierwsze wielkie wymieranie organizmów, wtedy beztlenowych, i wpłynęły na ewolucję organizmów tlenowych. Teraz cyjanobakterie znowu dają o sobie znać i mogą spowodować istotne, negatywne zmiany w ekosystemach wodnych. Cyjanobakterie jako bardzo „stare” organizmy przystosowały się na drodze ewolucji do różnych środowisk; są bardzo różnorodne genetycznie, morfologicznie i ekologicznie. Produkują także przeróżne związki (metabolity wtórne), które mogą być niebezpieczne zarówno dla konsumentów (zooplanktonu i ryb) jak i dla innych producentów pierwotnych (innych sinic i glonów eukariotycznych).

Dlaczego i w jaki sposób sinice mogą wpływać na inne organizmy oraz jakie to może mieć konsekwencje dla funkcjonowania ekosystemów słodkowodnych (np. jezior), a także mórz i oceanów będzie omówione na wykładzie. W czasie warsztatów poznamy zakwity sinicowe w wodzie a także nauczymy się rozpoznawać sinice, które mogą tworzyć zakwity oraz potencjalnie są zdolne do produkcji toksyn i innych związków biologicznie czynnych.

Prowadzący:

dr hab. Iwona Jasser prof. ucz
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział BIologii UW

Przegląd