Reklama
Sass od podstaw. Kurs video. Budowa kompleksowej strony  w oparciu o metodologię BEM
  • Bielsko-Biała
Popularne
49 za osobę(Stała)

Obierz kurs na usprawnienie CSS

Zapotrzebowanie na specjalistów frontendowców rośnie z roku na rok, stale rozwijają się także technologie, z którymi pracują frontend developerzy. Wraz ze wzrostem popularności aplikacji internetowych, które stają się też coraz bardziej skomplikowane i wyrafinowane, wzrasta znaczenie posiadanych przez specjalistów umiejętności i wiedzy. Aktualnie frontend developer, który pracuje w CSS, a nie zna jego preprocesorów, nie będzie w stanie stworzyć schludnego, optymalnego i przede wszystkim funkcjonalnego kodu. Sass, jako jeden z preprocesorów CSS, wnosi ze sobą szereg nowych zagadnień, ułatwień i nawiązań do klasycznych języków programowania. Wśród nich należy wymienić zmienne, rozdzielanie kodu na mniejsze fragmenty, sprecyzowane komponenty, funkcje i logikę. Dlaczego trzeba je poznać? Z przyczyn praktycznych — ze względu na łatwość tworzenia i utrzymania kodu z zastosowaniem środowiska Sass; prawie każdy projekt komercyjny oparty jest na technologiach tego preprocesora.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie pracy z niniejszym kursem video:

  • Opanujesz teorię i praktykę rozdziału kodu na małe, schludne komponenty.
  • Zrozumiesz, na czym polega metoda zagnieżdżania.
  • Nauczysz się właściwego zapisywania zmiennych, mixinów oraz funkcji.
  • Poznasz logikę środowiska Sass, jego możliwości w zakresie rozszerzania klas o te już istniejące oraz działania matematyczne.
  • Dowiesz się, jak w praktyce stosować metodologię BEM — jedną z najczęściej stosowanych komercyjnie konwencji nazewnictwa klas.

Co więcej…

Zobaczysz na własne oczy, czym jest node.js oraz NPM, i przekonasz się, jak w prosty sposób można samodzielnie stworzyć środowisko Sass pod nowy projekt.

Sass od podstaw. Kurs video. Budowa kompleksowej strony w oparciu o metodologię BEM kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. By wziąć udział w kursie, należy znać HTML i CSS w stopniu podstawowym. Dla lepszego skorzystania z wiedzy dostępnej w ramach szkolenia dobrze jest rozumieć również podstawy języka JavaScript.

CSS z turbodoładowaniem

Preprocesory, do których — poza Sassem — zaliczają się między innymi Less i Stylus, mają za zadanie wzbogacić CSS o pewne mechanizmy znane z tradycyjnych języków programowania, których język CSS w swoim standardzie nie posiada. Innymi słowy, preprocesor przetwarza nową składnię i kompiluje napisany kod do formatu zgodnego ze standardem CSS. Dzięki temu produkt końcowy (aplikacja) będzie pracować pod wszystkimi przeglądarkami. Z dostępnych preprocesorów autor tego kursu zdecydował się wybrać Sass, jako najbardziej dojrzały (jego początki sięgają 2006 roku), dobry do pracy w metodologii BEM. Akronim ten pochodzi od angielskiego Block Element Modifier — kryje się za nim bardzo proste podejście do tworzenia modularnego kodu HTML. Opiera się on na podziale składowych strony na bloki (na przykład formularz lub menu), elementy (guzik formularza, link w menu) oraz modyfikatory (warianty elementów). Trzymanie się zasad metodologii i konsekwentnego nazewnictwa pozwala uzyskać funkcjonalny, przejrzysty kod.

Trzy godziny z Sassem

Kurs, dzięki któremu poznasz i opanujesz preprocesor Sass, trwa około trzech godzin; został podzielony na 20 lekcji. Jako że jest to szkolenie na poziomie podstawowym, tytułem wstępu zaczniemy od krótkiej lekcji teoretycznej, by szybko przejść do praktyki: zainstalujemy mianowicie środowisko pracy. Następnie przyjrzymy się metodyce BEM, w której będziemy działać dalej. Po tym, jak napiszemy pierwsze zmienne, zajmiemy się zagnieżdżaniem w Sassie, następnie poznamy mixiny i sposób funkcjonowania interpolacji. W ramach kolejnego bloku tematycznego skupimy się na działaniach matematycznych, logice, listach i mapach. Wreszcie, na sam koniec, przyjdzie czas na omówienie budowy footera z użyciem metod extend i funkcji.

Przegląd