Rynek nieruchomości w Polsce
  • Łódź

„Budując przyszłość – nowe procesy, przekształcenia i trendy na rynku nieruchomości” – pod takim hasłem w Łodzi 27 kwietnia 2022 r. odbyła się konferencja poświęcona rynkowi nieruchomości w Polsce.

Nowe zjawiska obserwowane na rynku nieruchomości, wywołane m.in. pandemią oraz zmianami gospodarczymi będącymi skutkiem agresji Rosji na Ukrainę, spotęgowały niepewność inwestycyjną. To skłoniło organizatorów do dyskusji o sytuacji na rynku nieruchomości oraz oceny zjawisk i kierunków zmian na nim zachodzących. Wśród omawianych zagadnień znalazły się także tematy dotyczące przenikania się rynku komercyjnego z rynkiem mieszkaniowym oraz konkurencji na rynku nieruchomości biurowych.

Konferencję zorganizowali: Oddział Okręgowy NBP w Łodzi oraz Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego.

Zobacz wideozapis konferencji

Przegląd