Reklama
Rozpoznawanie autentyczności węgierskiego forinta
 • Kraków
Popularne
97 za osobę

Cel kursu: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności węgierskiego forinta. Poznanie metod zabezpieczenia węgierskiego forinta.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe zaświadczenie ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN. (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Ramowy program szkolenia:

 • Historia pieniędzy i metod ich zabezpieczenia,
 • Wprowadzenie do historii pieniędzy,
 • Rodzaje zabezpieczeń stosowanych na banknotach,
 • Wprowadzenie do problematyki fałszerstwa banknotów,
 • Forint – Niekompletne, uszkodzone lub skażone banknoty i monety,
 • Forint: Reprodukowanie lub zamawianie reprodukcji banknotów i monet forintów,
 • Forint – wzory i zabezpieczenia banknotów,
 • Forint – Najważniejsze informacje o walucie,
 • Forint: Monety obiegowe,
 • Forint: Pamiątkowe monety obiegowe,
 • Wygląd i zabezpieczenia zastosowane na banknotach obiegowych: 500 HUF – 20000 HUF,
 • Forint – banknoty wycofane z obiegu,
 • Zasady wymiany banknotów wycofanych z obrotu gospodarczego,
 • Forint – monety wycofane z obiegu,
 • Quizy i testy sprawdzające.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób pracujących na stanowiskach kasjera w sieciach handlowych lub punktach kasowych,
 • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
 • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia,
 • aktywność czasowa wynosząca minimum 6h zegarowych,
 • zaliczenie ćwiczeń praktycznych na platformie (min 80%) – 3 podejścia do każdego ćwiczenia oraz 2 podejścia do testu sprawdzającego

Zamów teraz: https://kurswiedzy.pl/produkt/forint/

Przegląd

Korzyści:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności potrzebnych na stanowisku kasjera,
 • zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej cech charakterystycznych węgierskich forintów oraz stosowania zabezpieczeń,
 • umiejętność rozpoznawania autentyczności węgierskich forintów.