Reklama
skandynawia kw
 • Świnoujście
Popularne
149 za osobę(Stała)

Typ szkolenia: E-learning, testy praktyczne na platformie

Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności skandynawskich koron: SEK (Szwecja), DKK (Dania)  i NOK (Norwegia). Poznanie metod zabezpieczenia skandynawskich koron.

Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 –  godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe zaświadczenie  ukończenia szkolenia z  hologramem wg wzoru MEN. (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie

  • Historia płatności

  • Rodzaje zabezpieczeń banknotów

 2. Zniszczone i Fałszywe banknoty

  • Rodzaje fałszerstw

  • Jak postępować z uszkodzonymi i zniszczonymi banknotami

 3. Szwedzka korona

  • Najważniejsze informacje na temat waluty

  • Wygląd i zastosowane zabezpieczenia na banknotach obiegowych

  • Wygląd i cechy charakterystyczne szwedzkich monet obiegowych

  • Przykłady uszkodzonych banknotów szwedzkich

  • Szwedzkie korony wycofane z obiegu

 4. Duńska korona

  • Najważniejsze informacje na temat waluty

  • Wygląd i szczegółowy opis banknotów z serii 1952 – 1972 r.

  • Wygląd, szczegółowy opis banknotów z serii 1997 – 1999 r. oraz zastosowanych na nich zabezpieczeń

  • Wygląd, szczegółowy opis banknotów od 2009 r. oraz zastosowanych na nich zabezpieczeń

  • Duńskie monety obiegowe

 5. Norweska korona

  • Najważniejsze informacje na temat waluty

  • Wygląd i zastosowane zabezpieczenia na banknotach obiegowych

  • Wygląd i cechy charakterystyczne szwedzkich monet obiegowych

 6. Prawo dewizowe i inne regulacje prawne dotyczące obrotu gotówkowego

 7. Testy i ćwiczenia sprawdzające

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób pracujących na stanowiskach kasjera w sieciach handlowych lub punktach kasowych,

 • osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,

 • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,

 •  zaliczenie ćwiczeń praktycznych na platformie  (min 80%) – 3 podejścia do każdego ćwiczenia

Przegląd

Korzyści:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności potrzebnych na stanowisku kasjera,
 • zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej cech charakterystycznych dolarów australijskich oraz stosowania zabezpieczeń,
 • umiejętność rozpoznawania autentyczności skandynawskich koron.