Reklama
vresws
  • Sosnowiec
69 za osobę(Stała)

REST, z ang. Representational State Transfer, to wzorzec architektury, który w ostatnich latach zyskuje wśród programistów ogromną popularność. Powodem, dla którego tak się dzieje, jest między innymi jego uniwersalność , łatwa skalowalność i wsparcie dla wielu reprezentacji zasobów.

Architektura REST bazuje na pewnych, bardzo korzystnych dla developera założeniach, że wszystko jest zasobem (reprezentowanym przez jednoznaczny URI), który, choć abstrakcyjny, będzie zawsze łatwo dostępny przy zastosowaniu zdefiniowanej reprezentacji. Bardzo istotnym założeniem REST jest oczywiście jednolity interfejs.
Czy chcesz zaprojektować swoją pierwszą aplikację zgodną ze standardami REST? Jeśli tak, usiądź wygodnie, uruchom niniejszy kurs i poznaj praktyczną stronę wzorca Representational State Transfer!

Co Cię czeka podczas szkolenia?
Przygotowując swoją pierwszą aplikację w duchu REST, będziesz pracować z wieloma technologiami, takimi jak: Spring Framework, AngularJS, Node.js, MongoDB i AmazonAWS. Co więcej, w trakcie kursu nauczysz się oczywiście budować architekturę opartą na REST, a także będziesz debugować aplikację, przeprowadzisz testy jednostkowe i dowiesz się, jak zaprojektować aplikację z rozdzieleniem na poszczególne warstwy logiczne oraz jak pracować z linią poleceń.
Kurs video RESTful Web Services. Kurs video. Tworzenie restowych aplikacji internetowych w Spring i AngularJS kończy się na poziomie średnio zaawansowanym. Po jego odbyciu będziesz w stanie samodzielnie tworzyć aplikacje z wykorzystaniem Spring Framework, oparte na architekturze REST i bazach danych.

Zatem do dzieła!

Przegląd