Reklama
amlksiegowinew 1
 • Warszawa
Popularne
249 za osobę(Stała)

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych,

Jak zapisać się na szkolenie?

Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16? godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej przez okres 21 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r.

Wystawiany przez nas dokument wydawany jest konkretnej osobie, co oznacza, że w przypadku zmiany stanowiska pracy, firmy , jej nazwy lub struktury organizacyjnej świadectwo zachowuje ważność i nie trzeba ponownie przechodzić szkolenia.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

 2. Terroryzm i metody jego finansowania;

 3. Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;

 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:

  • Raje podatkowe;

  • Karuzele podatkowe;

  • Listy sankcyjne;

 5. Nietypowe działania Klientów;

 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;

 7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
 8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;

 9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;

 10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;

 11. Krajowa ocena ryzyka;

 12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;

 13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;

 14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;

 15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;

 16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;

 17. Kontrola instytucji obowiązanych;

 18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne;

 19. Biblioteka AML;

 20. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla księgowych, doradców finansowych i biegłych rewidentów.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób zainteresowanych prowadzeniem biura rachunkowego,

 • księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców finansowych,

 • osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany

Warunki zaliczenia:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

 • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Przegląd

Korzyści:

 • Program szkolenia zgodny z wymogami ustawy z 2018 r.
 • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2021 r.
 • Przykładowe wzory dokumentów,
 • Ponad 120 pytań i odpowiedzi na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • 21 dni dostępu do materiałów szkoleniowych,
 • Rozbudowany program szkolenia [Kliknij i zobacz]
 • Szybka wysyłka świadectwa potwierdzającego ukończenie szkolenia + bezpłatny certyfikat online (dla tych, którym zależy na czasie