Reklama
Pracownik biura podróży (warsztaty elearning)
 • Cała Polska
Popularne
190 za osobę(Stała)

Opis: Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy, wymogów stawianych pracownikom biur podróży, zasad funkcjonowanie biur podróży w Polsce, aktualnych regulacji prawnych, zasad profesjonalnej obsługi klienta, wybranych systemów rezerwacji, wybranych dokumentów upoważniających do podróżowania oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie podróżowania.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 24 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od momentu wysłania danych dostępowych. W dowolnym tempie można wykonać szkolenie.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wysyłane pocztą.

Program szkolenia:
1. Działalność biur podróży w Polsce
Najważniejsze pojęcia i zasady stosowane w usługach turystycznych,
Przydatne informacje na temat rynku turystyki w Polsce i na świecie,
Kodeks Dobrej Praktyki Zarządzania w organizacjach turystycznych,
Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych w Polsce.
2. Regulacje prawne dotyczące turystyki w Polsce i UE
3. Wybrane dokumenty umożliwiające podróżowanie
Nowy dowód osobisty,
Stary dowód osobisty,
Paszport i jego zabezpieczenia,
Paszport dyplomatyczny,
Paszport służbowy MSZ,
Genewski Dokument Podróży,
Polski dokument podróży dla cudzoziemców,
Mały Ruch Graniczny,
Karta Pobytu i Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.
4. Pracownik biura podróży – przygotowanie do pracy
Pracownik Biura Podróży – wymagania zawodowe,
Mowa ciała w praktyce,
Zasady autoprezentacji,
Sytuacje konfliktowe,
Stres w pracy.
5. Zasady obsługi klienta w biurze podróży
Sprzedawca – role i zadania,
Bariery w komunikacji,
Rodzaje klientów,
Wybrane profile klientów biur podróży,
Zasady argumentacji w ofercie handlowej,
Polacy w podróży,
Najważniejsze informacje na temat ofert biur podróży,
Przydatne narzędzia w codziennej pracy w biurze podróży,
Usługi turystyczne a prawa konsumenta,
Zasady reklamacji w biurze podróży,
Tabela frankfurcka,
Rejestr klauzul niedozwolonych w turystyce,
Prawa pasażerów – Najczęściej zadawane pytania.
6. Wybrane systemy rezerwacji
Kod linii lotniczych IATA,
Kod lotniska IATA,
Unijna czarna lista linii lotniczych,
MerlinX – Wybrane funkcje systemu,
TOM – wybrane funkcje systemu.
7. Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla podróżnych
Obowiązkowe szczepienia dla podróżnych,
Ubezpieczenia turystyczne.
8. Ćwiczenia i testy sprawdzające

Grupa docelowa:

 • Przyszli pracownicy biur podróży,
 • Obecni pracownicy biur podróży,
 • Przyszli agenci turystyczni,
 • Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą,
 • Studenci.

Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozawansowany

Szkolenie zawiera min.:

 • Lekcje wyjaśniające najważniejsze zagadnienia,
 • Prezentacje multimedialne,
 • Materiały multimedialne,
 • Słowniki,
 • Plansze edukacyjne,
 • Zadania warsztatowe.

Warunki zaliczenia:

 • Dokładne zapoznanie się z wszystkimi materiałami w szkoleniu,
 • Uzyskanie pełnej aktywności czasowej w szkoleniu wynoszącej min. 24 h,
 • Pozytywne zaliczenie zadań warsztatowych

Przegląd

Korzyści:

 • Możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, dostosowanie tempa nauki do swoich potrzeb,
 • Szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,
 • Nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
 • Możliwość wykonania szkolenia z każdego miejsca ze stałym łączem internetowym,
 • Materiały szkoleniowe w różnych formach