Reklama
vphpsr
  • Chorzów
Popularne
79 za osobę(Stała)

Obierz kurs na pracę we własnym środowisku w języku PHP

Język PHP został stworzony do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym. Należy do najważniejszych języków, z których na co dzień korzystają back-end developerzy. Programista PHP musi być w stanie zarówno napisać kod strony, jak i skonfigurować jej wszelkie zewnętrzne elementy oraz zapewnić przepustowość odbiorców.

Dzięki temu kursowi poszerzysz swoją wiedzę na temat języka PHP i poznasz dobre praktyki stosowane przy największych projektach. Szkolenie obejmuje stworzenie w pełni wymiarowego środowiska do pisania aplikacji internetowej, co ułatwi pracę nie tylko Tobie, jako programiście tworzącemu to środowisko, lecz również innym developerom, którzy będą współpracować z Tobą w ramach projektów. Umiejętności, które zdobędziesz podczas nauki, pozwolą Ci pracować szybciej. Używanie proponowanych przez nas standardów sprawi, że koledzy z teamu projektowego poznają i zrozumieją działanie Twojego kodu bez jego dogłębnej analizy.

Co Cię czeka w trakcie naszego profesjonalnego szkolenia?

Podczas pracy z tym kursem video:

  • Poznasz programowanie obiektowe w PHP.
  • Opanujesz praktyki stosowane przez wielu webdeveloperów.
  • Nauczysz się obsługi dependency managera.
  • Zrozumiesz, gdzie następuje rozdzielenie warstwy front-endowej od back-endowej.
  • Będziesz działać na bazie danych oraz relacjach za pomocą object-relational mapping (ORM).

Co więcej…

Ukończywszy kurs, będziesz w stanie dokonać identyfikacji routingu na wszystkich stronach.

PHP. Kurs video. Tworzenie własnego środowiska na podstawie wzorca MVC jest odpowiedni dla programisty, który opanował już podstawy PHP lub miał dłuższą styczność z programowaniem w innym języku. Szkolenie rozpoczyna się na poziomie średnio zaawansowanym, a kończy na zaawansowanym.

Kilka praktycznych terminów

Podczas nauki w ramach tego szkolenia poznasz kilka pojęć kluczowych dla Twojego rozwoju jako developera PHP. Pierwszym z nich jest mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM, z ang. object-relational mapping). Jest to sposób odwzorowania obiektów architektury systemu informatycznego na bazę danych o charakterze relacyjnym. To nowoczesne podejście do zagadnienia współpracy z bazą danych ma tyle samo zwolenników, co przeciwników; w przyszłości możesz dołączyć do pierwszego lub drugiego grona. Niemniej – jako programista PHP – powinieneś poznać ORM, by potem używać go z entuzjazmem albo… odrzucić ze świadomą niechęcią. Drugim istotnym terminem, którego znajomość przyda Ci się zarówno podczas pracy z kursem, jak i później, w trakcie wykonywania zadań developerskich, jest model-view-controller (MVC). Polski odpowiednik używanej powszechnie angielskiej nazwy nie wyjaśnia wiele, brzmi mianowicie: model-widok-kontroler. Jest to wzorzec architektoniczny pozwalający zorganizować strukturę aplikacji mających graficzne interfejsy użytkownika. MVC składa się z modułów modelu (zarządza treściami wykorzystywanymi na stronie, najczęściej tabela z bazy danych), widoku (opisuje, jak wyświetlić pewną część modelu w ramach interfejsu użytkownika) oraz kontrolera (przyjmuje dane wejściowe od użytkownika i reaguje na jego poczynania, zarządzając aktualizacje modelu oraz odświeżenie widoków).

Przegląd