Reklama
Organizacja półkolonii krok po kroku
 • Cała Polska
Popularne
99 za osobę(Stała)

Planujesz organizację półkolonii? Dowiedz się jak przejść przez cały proces rejestracji szybko i sprawnie. Poznaj wszystkie zadania i obowiązki organizatora. Szkolenie przygotowane na podstawie aktualnych regulacji prawnych.

Opis: Celem szkolenia jest umożliwienie jego uczestnikom zapoznanie się z wymogami oraz obowiązkami stawianymi organizatorom wypoczynku dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem półkolonii. Szkolenie przygotowane zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

 • W jakim terminie należy zarejestrować wypoczynek?
 • W jaki sposób powinna być zorganizowana opieka medyczna dla uczestników wypoczynku?
 • Na czym polega zgłoszenie wypoczynku?
 • Jakie sankcje karne przewidziane są za organizację wypoczynku, pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku?
 • Jakie kwalifikacje są niezbędne do kierowania wypoczynkiem?
 • Jakie kwalifikacje są niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku?
 • Jakie dokumenty powinien posiadać organizator wypoczynku w zakresie obiektu, w którym organizowany będzie wypoczynek?
 • Czy zgłoszeniu podlega wypoczynek w miejscu zamieszkania taki jak: lato w mieście, półkolonie, zima w mieście, itp.?
 • Jak kierownik wypoczynku i wychowawca wypoczynku mogą wystąpić po zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?
 • Jak można otrzymać zaświadczenie o zgłoszonym wypoczynku dzieci i młodzieży?
 • Co oznaczają „przypadki uzasadnione względami społecznymi”?
 • Jakie są zasady dofinansowania wypoczynku ze środków publicznych?
 • Kto sprawuje nadzór i kontrola nad półkoloniami?
  i wiele więcej

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od momentu wysłania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program szkolenia:

 • Wypoczynek – kwestie organizacyjne
 • Organizacja półkolonii w pytaniach i odpowiedziach
 • Kierownik półkolonii – rola i obowiązki
 • Wychowawca półkolonii – rola i obowiązki
 • Nadzór i kontrola nad półkoloniami
 • Zasady dofinansowania wypoczynku ze środków publicznych
 • Regulacje prawne
 • Wzory najważniejszych dokumentów
 • Półkolonie – interpretacje podatkowe
 • Bezpieczeństwo dzieci i pomoc przedmedyczna
 • Materiały dodatkowe

Poziom zaawansowania: podstawowy

Warunki zaliczenia:

 • uzyskanie pełnej aktywności w szkoleniu zgodnie z ofertą,
 • zaliczenie testu sprawdzającego (min. 80%),
 • aktywność w szkoleniu wynosząca min. 6 h zegarowych.

Grupa docelowa:

 • pracownicy branży turystycznej,
 • pracownicy branży edukacyjnej
 • pracownicy agencji eventowych,
 • nauczyciele i pedagodzy,
 • pracownicy i współpracownicy organizacji pozarządowych.

Przegląd

Korzyści:

 • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
 • szkolenie można wykonać nawet w 1 dzień,
 • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
 • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
 • materiały szkoleniowe do pobrania.