impreza masowa 1
 • Toruń
Popularne
180 za osobę(Stała)

Planujesz organizację imprezę masową? Dowiedz się jak przejść przez cały proces rejestracji szybko i sprawnie. Poznaj wszystkie zadania i obowiązki organizatora. Szkolenie przygotowane na podstawie aktualnych regulacji prawnych.

Opis: Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zagadnieniami związanymi z organizacją imprez masowych, przedstawienie procedury uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zapoznanie uczestników z obowiązkami i uprawnieniami służb porządkowych i informacyjnych, omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem imprez masowych i odpowiedzialnością za ewentualne szkody powstałe w związku z organizacją imprezy oraz zasad współpracy z Policją, Strażą Pożarna i innymi służbami.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od momentu wysłania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program szkolenia:

 • Organizacja imprezy masowej – Wprowadzenie
 • Jakie wydarzenie jest imprezą masową?
 • Prawa i obowiązki organizatora imprezy masowej
 • Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej
 • Zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej
 • Przepisy karne
 • Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem – przykłady
 • Obowiązki uczestnika imprezy masowej
 • Sprzedaż alkoholu na imprezie masowej
 • Bezpieczeństwo w trakcie meczu piłki nożnej
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 • Opinia komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
 • Opinia komendanta Państwowej Straży Pożarnej o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
 • Opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
 • Opinia państwowego inspektora sanitarnego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
 • Organizacja imprezy masowej – Przepisy i procedury
 • Organizacja imprezy masowej – Wzory dokumentów
 • Omówienie dokumentów potwierdzających tożsamość uczestnik imprezy masowej
 • Organizacja imprezy masowej – Interpretacje podatkowe
 • Publiczne odtwarzanie muzyki – Najważniejsze zasady
 • Bazy danych i przydatne adresy
 • Egzamin sprawdzający

Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

 • uzyskanie pełnej aktywności w szkoleniu zgodnie z ofertą,
 • zaliczenie testu sprawdzającego (min. 80%),
 • aktywność w szkoleniu wynosząca min. 12 h zegarowych.

Grupa docelowa:

 • pracownicy branży turystycznej,
 • pracownicy branży edukacyjnej
 • pracownicy agencji eventowych,
 • pracownicy i współpracownicy organizacji pozarządowych.

Przegląd

Korzyści:

 • szybkie i wygodne zapoznanie się z wymogami i procedurami związanymi z organizacją imprez masowych,
 • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
 • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
 • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
 • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
 • możliwość samodzielnego pobrania części materiałów dostępnych w szkoleniu.