Reklama
vmoopg
  • Opoczno
Popularne
99 (Stała)

Obierz kurs na… programowanie grafiki komputerowej

Wprowadzanie na rynek kolejnych, coraz bardziej atrakcyjnych wizualnie gier komputerowych wymusza produkcję wysoko wydajnych kart graficznych. Siłą rzeczy przyspieszają także prace nad rozwojem tzw. graficznych API, umożliwiających komunikację z kartą oraz wykonywanie za jej pomocą działań matematycznych. Poza zastosowaniem najbardziej oczywistym, takim jak generowanie obrazu czy rysowanie kolejnych klatek gry komputerowej, procesory graficzne okazują się przydatne w wielu innych dziedzinach, w których możliwe jest prowadzenie obliczeń w sposób równoległy, na przykład w sieciach neuronowych i — ogólniej — w machine learning.

Jednym z tego typu API jest przedstawiony w tym kursie OpenGL. Jako że jest stosunkowo łatwy do opanowania, a przy tym bardzo popularny, poleca się rozpocząć poznawanie zagadnienia właśnie od OpenGL i dopiero potem ewentualnie przejść do oprogramowania bardziej wyrafinowanego, jak choćby Vulkan. Do niewątpliwych zalet OpenGL — obok łatwości obsługi i wszechstronności — należy to, że jego specyfikacja jest udostępniona darmowo w internecie. Dodatkowo z API można korzystać na wielu urządzeniach i systemach operacyjnych, co stanowi konkurencję dla interfejsu Direct3D, który funkcjonuje jedynie na systemie Windows.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie tego kursu video:

  • poznasz oprogramowanie OpenGL;
  • opanujesz podstawy jego obsługi;
  • dowiesz się, jak działa kamera, czym są tekstury i jak poprawnie ładować modele;
  • zrozumiesz, czym jest instanced rendering.

Co więcej…

będziesz pracować na najnowszej wersji interfejsu, a przy okazji zapoznasz się z compute shader, programem pozwalającym wykorzystywać kartę graficzną do zastosowań innych niż generowanie obrazu.

OpenGL. Kurs video. Wprowadzenie do programowania grafiki komputerowej kończy się na poziomie podstawowym, ale porusza także tematy wchodzące w zakres bardziej zaawansowany. Przerobienie całego kursu oraz sumienne utrwalenie zdobytej wiedzy (najlepiej poprzez stworzenie kilku własnych projektów) powinno pozwolić kursantowi dostać się na staż jako graphics programmer. Należy jednak mieć na uwadze, że na tego rodzaju stanowisku bardzo istotna jest również co najmniej średnio zaawansowana znajomość języka C lub C++.

Kim jest graphic programmer

Najprościej rzecz ujmując, rolą graphics programmera jest generowanie obrazu lub specjalnych efektów graficznych, takich jak rzucanie cieni przez obiekty w świecie gry, odbicie świata w lustrach itp. W ramach swojej pracy graphic programmer wykonuje wiele obliczeń matematycznych (to głównie algebra liniowa oraz analiza matematyczna). W praktyce, ze względu na umiejętność obchodzenia się ze specyficzną architekturą sprzętu prowadzącego obliczenia w sposób równoległy, zajmuje się często także wykorzystaniem procesorów graficznych do innych, bardziej ogólnych celów obliczeniowych. W codziennej praktyce zawodowej graphics programmera bardzo ważna okazuje się zarówno znajomość graficznego API, jak i świadomość tego, jak jego wykorzystanie przekłada się na działania podejmowane przez rzeczywisty sprzęt.

OpenGL — pierwsze kroki

Podczas tego kursu video zdobędziesz solidne podstawy obsługi programu OpenGL w wersji 4.5. Dowiesz się, jak stworzyć okno przeznaczone do jego użycia z wykorzystaniem przeznaczonej do tego popularnej biblioteki oraz jak uzyskać dostęp do funkcji tego interfejsu. Nauczysz się posługiwać atrybutami wierzchołków, programować vertex shader i geometry shader oraz poprawnie manipulować danymi w pamięci z uwzględnieniem ich położenia i formatu, w jakim są zapisane. Poznasz mniej oczywiste formaty zapisu danych, zasady programowania fragment shader, jak również sposoby obsługi bufora indeksów. Stworzysz i narysujesz swój pierwszy trójkąt, załadujesz obrazy z plików graficznych (formaty takie jak JPG, BMP, PNG i inne) i na ich podstawie wykreujesz tekstury. Zrozumiesz, jak poprawnie posługiwać się mipmapami, korzystać z tekstur oraz samplerów dwuwymiarowych, a także ładować modele z plików, tworzyć na ich podstawie meshe i generować obraz. Sięgniesz po algebrę liniową dla potrzeb trójwymiaru oraz obliczysz oświetlenie rysowanych obiektów. Na koniec zapoznasz się z podstawami instancingu i korzystania z karty graficznej do celów niezwiązanych bezpośrednio z generowaniem obrazu.

Przegląd