word stacjonarnie
 • 17 czerwca 2020 15:54
 • Rzeszów
300 za osobę(Stała)

Ramowy program szkolenia:
(istnieje możliwość dostosowania programu do potrzeb uczestnika):

 • Budowa programu Word 2010 i zasada poruszania się po nim,
 • Wykonywanie podstawowych czynności w programie,
 • Formatowanie akapitów,
 • Praca z tabelami,
 • Praca z dokumentem,
 • Formatowanie strony,
 • Dzielenie tekstu,
 • Zapisywanie dokumentu w różnych formatach.
Koszt szkolenia: 300 zł brutto/os.
Minimalna ilość Uczestników:  1
Maksymalna ilość Uczestników:  5
Typ szkolenia: stacjonarne
Termin szkolenia:  możliwość samodzielnego ustalenia
Czas trwania: 5 godz/45 min
Miejsce szkolenia: Rzeszów
Zaświadczanie: Po ukończeniu szkolenia zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia według wzoru § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Materiały szkoleniowe: TAK
Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Przegląd

Korzyści:

 • Szkolenie prowadzone przez doświadczonego Trenera,
 • Indywidualne podejście do każdego Uczestnika,
 • Możliwość dostosowanie programu szkolenia do potrzeb użytkownika,
 • Tempo nauki dostosowane do stopnia zaawansowania Uczestników,
 • Możliwość elastycznego dostosowania terminu szkolenia,
 • Zapewniamy materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne po zakończeniu szkolenia.