word stacjonarnie
 • Rzeszów
Popularne
300 za osobę(Stała)

Ramowy program szkolenia:
(istnieje możliwość dostosowania programu do potrzeb uczestnika):

 • Budowa programu Word 2010 i zasada poruszania się po nim,
 • Wykonywanie podstawowych czynności w programie,
 • Formatowanie akapitów,
 • Praca z tabelami,
 • Praca z dokumentem,
 • Formatowanie strony,
 • Dzielenie tekstu,
 • Zapisywanie dokumentu w różnych formatach.
Koszt szkolenia:300 zł brutto/os.
Minimalna ilość Uczestników: 1
Maksymalna ilość Uczestników: 5
Typ szkolenia:stacjonarne
Termin szkolenia: możliwość samodzielnego ustalenia
Czas trwania:5 godz/45 min
Miejsce szkolenia:Rzeszów
Zaświadczanie:Po ukończeniu szkolenia zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia według wzoru § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Materiały szkoleniowe:TAK
Poziom zaawansowania:podstawowy/średniozaawansowany

Przegląd

Korzyści:

 • Szkolenie prowadzone przez doświadczonego Trenera,
 • Indywidualne podejście do każdego Uczestnika,
 • Możliwość dostosowanie programu szkolenia do potrzeb użytkownika,
 • Tempo nauki dostosowane do stopnia zaawansowania Uczestników,
 • Możliwość elastycznego dostosowania terminu szkolenia,
 • Zapewniamy materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne po zakończeniu szkolenia.