powerpoint stacjonarnie
 • 17 czerwca 2020 15:51
 • Rzeszów
600 za osobę(Stała)

Cel szkolenia:

Szkolenie z obsługi programu MS PowerPoint 2010 przeznaczone jest dla osób zainteresowanych poznaniem jego możliwości lub usystematyzować swojej dotychczasowej wiedzy. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę niezbędną do samodzielnego tworzenia prezentacji multimedialnych dostosowanych do wystąpienia.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do programu PowerPoint
  • Omówienie budowy i funkcji programu,
  • Zasady poruszania się po programie
 2. Tworzenie prezentacji
  • Układy slajdów,
  • Dodawanie slajdów,
  • Zmiana widoków.
 3. Wzorce slajdów dostępne w programie
  • Wzorzec konspektu,
  • Wzorzec materiałów,
  • Wzorzec stron notatek,
  • Tworzenie i edycja własnego wzorca slajdów,
   • Formatowanie tła, efektów wypełnienia Slajdów,
   • Kopiowanie slajdów, grafiki, kolorów, czcionek.
 4. Slajdy tekstowe w programie
  • Działania na polach tekstowych,
  • Formatowanie tekstu w obszarach tekstowych,
  • Listy numerowane i punktowane,
  • Numerowanie slajdów.
 5. Slajdy zawierające tabele
  • Samodzielne tworzenie tabel,
  • Formatowanie tabel.
 6. Slajdy zawierające wykresy
  • Wprowadzanie danych,
  • Wybór rodzaju wykresu,
  • Sposoby formatowania wykresów,
  • Animowanie serii wykresów.
 7. Schematy organizacyjne w programie i ich wykorzystanie
  • Wprowadzanie tekstu do bloków,
  • Wstawianie i usuwanie bloków,
  • Formatowanie bloków w schemacie organizacyjnym.
 8. Obiekty graficzne w prezentacji
  • Rysowanie prostych elementów graficznych,
  • Formatowanie elementów graficznych,
  • Galeria ClipArt, obiekty graficzne WordArt.
 9. Wykorzystanie animacji w programie PowerPoint.
  • Animacje, dźwięki oraz elementy multimedialne w prezentacji,
  • Przyciski akcji i ich wykorzystanie,
  • Tworzenie i edycja hiperłączy,
  • Wykorzystanie efektów specjalnych,
  • Przejścia pomiędzy slajdami,
  • Sterowanie prezentacją ręczne i automatyczne.
 10. Importowanie danych z innych programów (Word, Excel).
 11. Eksport prezentacji do różnych formatów i programów.
 12. Niestandardowe metody wykorzystanie PowerPointa.
Koszt szkolenia: 600 zł brutto/os.
Minimalna ilość Uczestników:  1
Maksymalna ilość Uczestników:  5
Typ szkolenia: stacjonarne
Termin szkolenia: możliwość samodzielnego ustalenia
Czas trwania: 8 godz/45 min
Miejsce szkolenia: Rzeszów
Zaświadczanie: Po ukończeniu szkolenia zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia według wzoru § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Materiały szkoleniowe: TAK
Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Przegląd

Korzyści:

 • Szkolenie prowadzone przez doświadczonego Trenera,
 • Indywidualne podejście do każdego Uczestnika,
 • Możliwość dostosowanie programu szkolenia do potrzeb użytkownika,
 • Tempo nauki dostosowane do stopnia zaawansowania Uczestników,
 • Możliwość elastycznego dostosowania terminu szkolenia,
 • Zapewniamy materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne po zakończeniu szkolenia.