Reklama
negocjacje
 • Warszawa
Popularne
99 za osobę(Stała)

Opis: Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy w zakresie prawidłowego przygotowania się do prowadzenia negocjacji, rozpoznawania różnych technik negocjacyjnych oraz nabycie umiejętności przeciwdziałania nieetycznym działaniom stosowanym przez przeciwnika.

Typ szkolenia: E-learning, testy praktyczne na platformie

Aktywność czasowa: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16 godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania danych dostępowych.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wysyłane pocztą.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

 1. Czym jest konflikt i czym są negocjacje?
 2. Istota konfliktu.
 3. Czy zawsze warto negocjować?
 4. Sylwetka negocjatora idealnego.
 5. Karta prawa negocjatora.
 6. Warunki skutecznych negocjacji.
 7. Etyka w negocjacjach.
 8. Przebieg negocjacji od początku do końca.
 9. Mowa ciała – Podstawy.
 10. Podstawowe grzechy negocjatorów.
 11. Zespół negocjacyjny.
 12. Rodzaje negocjacji.
 13. Strategie negocjacji.
 14. 44 Taktyki i gry negocjacyjne.
 15. Słownik chwytów negocjacyjnych.
 16. Negocjacje w Kodeksie Cywilnym.
 17. Negocjacje międzynarodowe.
 18. Trudni partnerzy w negocjacjach.
 19. Zadania warsztatowe

Grupa docelowa:

 • Pracownicy sprzedaży,
 • Przedstawiciele handlowi,
 • Pracownicy działów zakupów,
 • Kierownicy działów sprzedaży,
 • Właściciele firm,
 • Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą,
 • Studenci.

Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozawansowany

Szkolenie zawiera min.:

 • Lekcje wyjaśniające najważniejsze zagadnienia,
 • Prezentacje multimedialne,
 • Słowniki,
 • Plansze edukacyjne,
 •  zadania warsztatowe.

Warunki zaliczenia:

 • Uzyskanie pełnej aktywności czasowej w szkoleniu zgodnie z ofertą,
 • Pozytywne zaliczenie zadań warsztatowych

Przegląd