Reklama
vtwmap
  • Kędzierzyn-Koźle
Popularne
39.90 za osobę(Stała)

Obierz kurs na mind mapping

Mind mapping w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza mapę myśli. Jest szczególnym sposobem notowania, który nie tylko pozwala lepiej zapamiętywać zapisywane informacje, lecz także pobudza umysł do wydajniejszego działania. Obok słów i symboli do pracy z mapami myśli używa się kolorów i rysunków. Robienie, a następnie odczytywanie graficznych notatek wymaga współpracy obu półkul mózgu, co ma same zalety: poprawia koncentrację, aktywuje intuicję i sprawia, że proces zapamiętywania staje się przyjemniejszy, a co za tym idzie — efektywniejszy! Umiejętność tworzenia oraz odczytywania map myśli przydaje się na każdym etapie życia. Co oczywiste, skorzysta z niej uczeń, student, wykładowca i nauczyciel. Ale czy ktoś jeszcze?

Mind mappingiem powinien zainteresować się każdy, kto ma do przygotowania dowolną prezentację i chce, by jej przesłanie było czytelne, a także zostało lepiej zapamiętane. Swojej pierwszej mapy myśli nie trzeba tworzyć odręcznie — można wspomóc się jednym z przeznaczonych do tego celu programów komputerowych. W ramach tego kursu video proponujemy zapoznanie się z najpopularniejszym obecnie oprogramowaniem mindmappingowym — XMind. Opanowanie obsługi jego darmowej wersji całkowicie wystarczy do kreowania prostych, ale w pełni użytecznych map myśli, będzie także stanowić wstęp do pracy z wersjami Plus i Pro.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie kursu video:

Dowiesz się, na czym polega hierarchizacja wiedzy, co jest podstawą technologii mapy myśli.
Opanujesz terminologię mind mappingu — poznasz między innymi takie pojęcia jak potomek, notatka, skoroszyt czy marker.
Zrozumiesz różnicę między ręcznym i elektronicznym budowaniem map myśli.

Co więcej…

Poznasz techniki wspólne dla różnych programów przeznaczonych do tworzenia map myśli.

Mind mapping z komputerem. Kurs video. Uporządkuj swoje myśli kończy się na poziomie średnio zaawansowanym, co wystarczy do tworzenia map w typowych zastosowaniach edukacyjnych i zawodowych. Poziom zaawansowany można osiągnąć, zapoznawszy się z profesjonalną wersją programu XMind, która jest dostosowana do potrzeb środowiska biurowego.

Wiedza uporządkowana

Zamysł pracy z mapami myśli bazuje na gromadzeniu i porządkowaniu wiedzy w sposób, jaki ludzki umysł lubi najbardziej, czyli pobudzający! W praktyce oznacza to wyłuskiwanie ze strumienia docierających do nas informacji tych najważniejszych i takie ich grupowanie, by uczynić je zrozumiałymi, a co za tym idzie — łatwiejszymi do zapamiętania. Mapy myśli są stosunkowo niedawną koncepcją, powstałą dopiero w latach 70. ubiegłego wieku. Pierwotnie były tworzone metodami ręcznymi i dopiero po dwóch dekadach doczekały się technik komputerowych, które ogromnie wzbogaciły możliwości ich kreowania i rozszerzyły zakres umieszczanych w nich informacji. Rozszerzyły dosłownie — największa sporządzona do tej pory mapa myśli (autorstwa pracowników koncernu Boeing) miała wymiary 10×10 metrów!

Wiedza i umiejętności

Wiedza zdobyta w trakcie pracy z tym kursem obejmuje w pierwszej kolejności metodologiczne aspekty gromadzenia i porządkowania wiedzy, a więc rozumienie jej hierarchicznego charakteru, konieczności wyodrębniania kluczowych punktów i wiązania ich ze sobą według rozmaitych kryteriów. Z kolei umiejętności, które opanuje uczestnik kursu, dotyczą technik tworzenia uporządkowanych zbiorów informacji, co przydaje się w naturalny sposób zarówno w ramach edukacji szkolnej i uczelnianej, jak i w pracy zawodowej wymagającej nieustannego zbierania, przetwarzania, czasem także prezentowania danych. Modelowym przykładem jest praca dziennikarza, który pisze obszerny artykuł na jakiś temat — musi zebrać, uporządkować i ocenić rozrzucony w różnych miejscach materiał, by na jego podstawie zbudować logiczną i uporządkowaną treść.

Nie pieniądze bogacą, lecz wiedza.

Przegląd