Reklama
Microsoft Project 2013. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy zarządzania projektami
  • Tomaszów Mazowiecki
Popularne
69 za osobę(Stała)

Obierz kurs na… Microsoft Project 2013!

Projekty są realizowane przez firmy w każdej branży. Kiedy w grę wchodzą duże sumy pieniędzy, napięte terminy i dobre imię organizacji, nie można pozwolić sobie na nieprofesjonalne podejście do tematu. Dlatego właśnie popyt na profesjonalnych kierowników projektów wzrasta. Dziś trudno wyobrazić sobie inwestycję z dziedziny IT, budowlaną, bankową, organizacyjną bez skutecznego wsparcia specjalisty do spraw zarządzania projektami. Natomiast najlepszym wsparciem dla tego fachowca jest komputerowa aplikacja Microsoft Project 2013.
Osoby koordynujące zlecone przedsięwzięcia muszą wciąż rozwijać swój profesjonalny warsztat, aby z większą skutecznością dostarczać projekty na czas, w uzgodnionym budżecie i zakresie.
Znajomość aplikacji Microsoft Project to praktycznie standard, a kontrahenci często wymagają, aby to właśnie w niej został przygotowany harmonogram projektu. Szkolenie Microsoft Project 2013. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy zarządzania projektami w sposób przyjazny dostarczy Ci wiedzę niezbędną na stanowisku kierownika projektów. Z takim narzędziem pod ręką niestraszne Ci będą żadne wyzwania.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

• Nauczysz się kreować projekt w programie Microsoft Project.
• Określisz niezbędny czas pracy.
• Zdefiniujesz zadania i przypiszesz im zasoby.
• Stworzysz kalendarz projektu.
• Zaczniesz kontrolować koszty, a tym samym zoptymalizujesz budżet projektu.
• Przeanalizujesz postęp prac.

A dzięki tym umiejętnościom…
Będziesz profesjonalnie koordynować zlecone projekty.

Wszyscy kierownicy projektów — zarówno ci doświadczeni, jak i początkujący — muszą podczas zarządzania projektami wspierać się zdobyczami techniki. Opracowany dla Ciebie kurs pokaże Ci, jak korzystać z aplikacji Microsoft Project w każdym z istotnych aspektów przedsięwzięcia. Dzięki nabytym umiejętnościom będziesz w stanie sprawnie i bezbłędnie tworzyć wiarygodne harmonogramy i szacunki kosztowe dla projektów. Zaczniesz efektywniej zarządzać zasobami i ich dostępnością. Dowiesz się także, jak szybciej wykrywać potencjalne ryzyko związane z niedotrzymaniem terminów i przekroczeniem budżetu przedsięwzięć.

Szef wszystkich projektów

Zainteresowałeś się szkoleniem Microsoft Project 2013. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy zarządzania projektami? Przygotowaliśmy dla Ciebie sześćdziesiąt sześć lekcji, podczas których zdobędziesz kompetencje pozwalające Ci na efektywną realizację zleconych zadań — w określonym czasie i przy wykorzystaniu dostępnych zasobów ludzkich, technicznych i finansowych. To właśnie Twoje umiejętności będą stanowiły pomost łączący wizję zleceniodawcy z ostatecznym efektem przedsięwzięcia.

Zarządzanie projektem to praca, którą wykonuje się na różnych etapach rozwoju firmy. Kierownicy projektu są zobowiązani dostarczyć projekt na czas, w zadanym budżecie i harmonogramie. Po opracowaniu harmonogramu nieustannie monitorują jego wykonalność i nanoszą uzgodnione zmiany. W trakcie realizacji projektu, jak również gdy jest on zamykany, tworzą określone raporty, których oczekuje od nich sponsor, klient lub zarząd. Czterdzieści trzy procent projektów w ostatecznym rozrachunku przekracza budżet lub jest wdrożonych po terminie. Produkty będące wynikiem osiemnastu procent projektów, mimo wdrożenia, faktycznie nie są wykorzystywane. Microsoft Project 2013. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy zarządzania projektami sprawi, że Twoich projektów taki los nie spotka. Wraz z naszym ekspertem ustalisz, jaki zespół będzie dla Ciebie najodpowiedniejszy. Dobierzesz optymalny sposób działania. Skutecznie wyznaczysz cele, dostosujesz ramy czasowe i ocenisz ryzyko. Zaplanujesz szczegółowo każdy detal projektu. A następnie — wprowadzisz go w życie!

Projekt profesjonalnie zarządzany

Skuteczne zarządzanie projektem wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Osobom zainteresowanym usystematyzowanym sposobem organizacji inwestycji z pomocą przychodzą właściwe programy komputerowe oraz kursy video. Aplikacja MS Project pozwala na opracowanie harmonogramu przedsięwzięcia poprzez zdefiniowanie listy zadań, połączenie ich relacjami oraz określenie ograniczeń i ostatecznych terminów. Zasoby typu roboczogodziny, materiał oraz koszty finansowe mogą być definiowane w programie, a następnie przydzielane do zadań w sposób, który nie spowoduje nadmiernego przeciążenia. Pozwoli to na określenie wielkości budżetu projektu oraz daty jego zakończenia. Opracowanie planu bazowego umożliwia późniejszą kontrolę ewentualnych odchyleń terminów. Raporty dotyczące kosztów, terminów i zasobów stanowią podwalinę pod wielowymiarową analizę projektu, a możliwość ich indywidualizowania pozwala na raportowanie według wymogów każdej organizacji.

Krok po kroku, lekcja po lekcji

Rozpocznij pracę ze szkoleniem Microsoft Project 2013. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy zarządzania projektami. Na początku stworzysz kalendarz projektu wyznaczający dni i godziny, kiedy przedsięwzięcie może być realizowane. Wskażesz działania, które należy podjąć, aby wprowadzić zadania sumaryczne, podrzędne, cykliczne oraz zadania typu kamień milowy. Poznasz różne sposoby wprowadzania relacji między zadaniami oraz definiowania ewentualnej zwłoki w ich realizacji. Będziesz także definiować ograniczenia dla poszczególnych czynności. Wiedza, którą zdobędziesz podczas zgłębiania tych zagadnień, pomoże Ci śledzić obliczoną przez aplikację ścieżkę krytyczną przedsięwzięcia. Nie będzie dla Ciebie już problemem wprowadzanie trzech typów zasobów: pracy, materiałów i kosztów oraz określanie ich właściwości. Dowiesz się, jak odpowiednio przypisywać zasoby do zadań oraz sprawdzać ich obciążenie. Zdefiniujesz plan bazowy dla zoptymalizowanego projektu, wprowadzisz dane rzeczywiste oraz prześledzisz odchylenia.

Tylko dla wtajemniczonych

Przygotowaliśmy dla Ciebie także praktyczny słowniczek terminów branżowych. To dzięki niemu dowiesz się, że w Microsoft Project 2013 można wyróżnić kalendarze: projektu (bazowy), zasobu i zadania. Nie zaskoczy Cię już to, że w całym projekcie znajdą się zadania, które będą się składały z innych elementów. Większe zadania będą nazywane sumarycznymi, mniejsze — podrzędnymi. Dzięki takim informacjom zbudujesz swój portfel, czyli zbiór projektów lub programów zgrupowanych po to, aby osiągnąć większą efektywność zarządzania, i zrealizujesz nawet najambitniejsze cele biznesowe.

Poznaj naszego eksperta

Dr Sebastian Wilczewski — certyfikowany menedżer projektu (PMP) w firmie Nordea IT Polska. Specjalista z wieloletnią praktyką, konsultant, wdrożeniowiec, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Jedyny w Polsce posiadacz nadawanego przez Microsoft certyfikatu Most Valuable Professional w obszarze Microsoft Project. Zdobywał doświadczenie jako osoba odpowiedzialna za dostarczanie i rozwój narzędzi pozwalających na efektywne zorganizowanie portfela projektów, na który składało się ponad sto pięćdziesiąt prowadzonych równolegle przedsięwzięć z łącznym budżetem o wartości przekraczającej sto milionów złotych, zarządzanych przez kilkudziesięciu menedżerów projektu.
Jego dewiza brzmi: Patrzę na biznes z perspektywy IT, a na IT z perspektywy biznesu.
Prelegent, autor kilku książek wydanych przez Helion oraz artykułów opublikowanych na stronach TechNet. Współpracuje z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, na którym przeszkolił ponad czterystu menedżerów projektu. W swojej karierze zawodowej uczył już ponad dziesięć tysięcy osób.
Zapalony gracz w squasha. Jeśli nie ma go na lądzie, to zapewne jest pod wodą, aby wraz z dziećmi oddawać się pasji związanej z odkrywaniem morskich głębin. Wszystkie wydarzenia w swoim życiu dokumentuje na karcie aparatu fotograficznego.
Odwiedź autora na jego blogu: blogs.technet.com/b/biznesit/.
Aplikacja jest tylko, albo aż, narzędziem, które pomoże kierownikowi projektu uzyskać wsparcie w podjęciu najlepszej decyzji. Jednak zawsze na pierwszym miejscu jest człowiek.

Przegląd