Reklama
Metody weryfikacji kontrahenta (E-learning)
 • Nowy Targ
Popularne
99 za osobę(Stała)

Typ szkolenia: E-learning

Opis:
Podstawowymi celami szkolenia jest przybliżenie uczestnikom problematyki dotyczącej weryfikacji potencjalnego kontrahenta oraz uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Dlaczego należy weryfikować kontrahenta?
 • Co wpływa na ocenę kontrahenta?
 • Jakie informacje mogą  się przydać przy weryfikacji kontrahenta?
 • Dlaczego należy ustalać sytuację finansową kontrahenta?
 • Dlaczego warto ustalać formę prawną kontrahenta?
 • Kto może podpisać wiążącą umowę?
 • Symptomy problemów – po czym poznać, że przedsiębiorstwo może mieć problemy
 • Metody zabezpieczenia współpracy z kontrahentem
 • Procedura weryfikacji kontrahenta
 • Co zawiera CEIDG?
 • Co zawiera raport KRS?
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
 • Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych
 • Co zawiera księga wieczysta?
 • Czy certyfikat dla firmy rzeczywiście świadczy o jej solidności?

Szkolenie zawiera:

 • Słownik najważniejszych pojęć użytych w szkoleniu,
 • Materiały szkoleniowe pt. “Weryfikacja kontrahenta krok po kroku“,
 • 10 nieszablonowych Case Study,
 • 9 plansz edukacyjnych oraz dodatkowych materiałów rozszerzających wiedzę prezentowaną w szkoleniu,
 •  44 narzędzia ułatwiające weryfikację kontrahenta,
 • Webquest (grę szkoleniową) umożliwiającą praktyczne zweryfikowanie zdobytej wiedzy,
 • Zaświadcznie potwierdzający ukończenie szkolenia.

Aktywność czasowa w szkoleniu: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce:  Dostęp do szkolenia 24 h /7 na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania danych dostępowych.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Grupa docelowa: 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • właścicieli przedsiębiorstw z sektora MŚP
 • pracowników pionów bezpieczeństwa przedsiębiorstw prywatnych i państwowych,
 • pracowników działów HR,
 • pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta,

Poziom zaawansowania: podstawowy

Warunki zaliczenia:

 • Dokładne zapoznanie się z całym materiałem szkoleniowym na platformie,
 • Wykonanie ćwiczeń i zadań praktycznych na min. 80%

Korzyści:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli m.in.:

 • Samodzielnie znaleźć niezbędne informację na temat kontrahenta,
 • Samodzielnie dokonać trafnych interpretacji zebranych materiałów.

Przegląd