Reklama
Mapy myśli: Tworzenie kreatywnych notatek (warsztaty e-learningowe)
 • Katowice
Popularne
99 za osobę(Stała)

Opis: Podstawowym celem naszych warsztatów e-learningowych, jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy w zakresie niezbędnym do samodzielnego stworzenia mapy myśli metodą tradycyjną, a także przy pomocy programów komputerowych.

Dzięki udziałowi w naszych warsztatach, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób mapy myśli można wykorzystać w sposób praktyczny w różnych dziedzinach życia. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli również samodzielnie wykonywać przygotowane przez nas zadania praktyczne.

Typ szkolenia: Warsztaty e-learningowe na platformie

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania danych dostępowych.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

 1. Geneza map myśli.

 2. Słownik map myśli: Te pojęcia warto znać.

 3. Najbardziej znani zwolennicy nielinearnego notowania w historii.

 4. Przykłady map myśli.

 5. Zastosowanie map myśli w praktyce.

 6. Korzyści ze stosowania map myśli.

 7. Zasady własnoręcznego tworzenia map myśli.

 8. Zasady tworzenia map myśli przy użyciu programu.

 9. Mapy myśli – Najczęściej popełniane błędy.

 10. Mapy ręczne vs Mapy w programach komputerowych.

 11. Oprogramowanie do tworzenia map myśli.

 12. Czym kierować się przy wyborze programu do tworzenia map.

 13. Zadania warsztatowe.

Grupa docelowa:

 • Pracownicy sektora handlu i usług  każdego szczebla,
 • Kierownicy każdego szczebla,
 • Właściciele firm,
 • Uczniowie i Studenci,
 • Trenerzy i Nauczyciele

Poziom zaawansowania: podstawowy

Czego dowiem się dzięki tym warsztatom? Dowiesz się m.in.:

 • Jak tworzyć tradycyjne mapy myśli,
 • Jak tworzyć mapy myśli przy pomocy programu komputerowego,
 • Gdzie możesz zastosować mapy myśli w praktyce,
 • Zyskasz możliwość oszczędzenia czasu potrzebnego na tworzenie notatek,
 • Jak zwiększyć swoją produktywność,
 • Jak lepiej i szybciej przyswajać nowy materiał.

Szkolenie zawiera min.:

 • Lekcje wyjaśniające najważniejsze zagadnienia,
 • Interaktywne prezentacje,
 • Słowniki,
 • Plansze edukacyjne,
 • Zadania warsztatowe.

Warunki zaliczenia:

 • Zapoznanie się z wszystkim materiałami dostępnymi w szkoleniu,
 • Pozytywne zaliczenie zadań warsztatowych

Przegląd

Korzyści:

 • Możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, dostosowanie tempa nauki do swoich potrzeb,
 • Nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
 • Możliwość wykonania szkolenia z każdego miejsca ze stałym łączem internetowym,
 • Materiały szkoleniowe w różnych formach