Reklama
Linux DevOps. Kurs video. Jenkins, Ansible, Terraform i Traefik
  • Lublin
Popularne
69 za osobę(Stała)

Obierz kurs na… automatyzację

Termin DevOps (od angielskich słów development and operations) dotyczy metodyki zespolenia rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych w taki sposób, by zapewnić im odpowiednią jakość. Metodyka ta, po raz pierwszy zaprezentowana na konferencji DevOps Days w 2009 roku, zakłada ścisłą współpracę administratorów oraz programistów, bierze pod uwagę zależności między rozwojem i utrzymaniem IT, kładzie nacisk na skrócenie wdrażania funkcji w oprogramowaniu. I tu w odniesieniu do DevOps pojawia się automatyzacja. Bo przecież dostępne rozwiązania pozwalają na to, by większość procesów wiążących się z wytwarzaniem oprogramowania odbywała się automatycznie ? dotyczy to tworzenia kodu, testów, wdrożeń, analiz, budowania infrastruktury.

Proponowany przez nas kurs skupia się na kilku aspektach związanych z automatyzacją w duchu DevOps. Omawia takie zagadnienia jak wirtualizacja i wirtualizatory, tworzenie skryptów i budowanie pipelinów w Jenkinsie, planowanie infrastruktury z Terraform, użycie Ansible do automatyzacji pewnych czynności i wykorzystania proxy. W szkoleniu poruszamy tematy, które mogą okazać się pomocne na każdym etapie tworzenia oprogramowania – bez automatycznych testów zespół projektowy nie dowie się, w którym momencie dana funkcjonalność przestała działać; bez automatycznego wdrożenia narazi projekt na pojawienie się poważnych błędów; bez automatycznego tworzenia infrastruktury nie przekona się, jakiej maszyny potrzebuje, a bez znajomości chmury trudno będzie mu oszacować liczbę czekających usług.

Co Cię czeka w trakcie naszego profesjonalnego szkolenia?

W ramach tego kursu video:

  • Nauczysz się obsługi systemów wirtualizacji z hipernadzorcą typu 1 i 2.
  • Poznasz zasady instalacji Jenkinsa oraz tworzenia w nim zadań i pipelinów.
  • Dowiesz się, jak zintegrować Jenkinsa z GitLab, Slackie i pocztą.
  • Rozeznasz się na rynku dostawców z sektora chmurowego.
  • Będziesz tworzyć i planować infrastrukturę z Terraform.
  • Zobaczysz, jak się instaluje, używa i kreuje playbooki z Ansible.

Co więcej…

Podczas szkolenia uzyskasz wiedzę dotyczącą forward i reverse proxy oraz ich zastosowania.

Linux DevOps. Kurs video. Jenkins, Ansible, Terraform i Traefik stanowi wstęp do zagadnień związanych z metodyką DevOps, tym samym daje świetną bazę niezbędną do tego, by dalej samodzielnie poszerzać wiedzę.

Więcej o DevOps

Metodyka rozwoju oprogramowania DevOps sprawdza się szczególnie w większych organizacjach, gdzie występuje stosunkowo wysoka częstotliwość edycji użytkowanego (lub pisanego dla klienta) oprogramowania. Dzięki temu, że zespół zwyczajowo korzysta z takich narzędzi komunikacji jak wideokonferencje, komunikatory, e-maile oraz serwisy internetowe klasy wiki, możliwe jest zapewnienie najpełniejszego zrozumienia wymagań projektowych i maksymalnie efektywnej współpracy w ramach grupy roboczej. By móc w pełni wdrożyć tę metodę pracy, zespół musi stosować programowanie zwinne (lub podobne), dokonywać częstych wdrożeń, udostępniać infrastrukturę w chmurze i korzystać z narzędzi automatyzacji oraz przekazać zarządzanie konfiguracją do centrum danych.

Przegląd