vjakpl
 • Olsztyn
Popularne
19.90 za osobę(Stała)

Obierz kurs na… dobrze zdaną maturę z matematyki

Podobno sam Pitagoras twierdził, że światem rządzą liczby. Nic w tym dziwnego — wszak właśnie tego starożytnego filozofa uznaje się za jednego z ojców matematyki. Królowej wszelkich nauk, tej, od której wszystko się zaczyna i na której wszystko się kończy. Na pewno od niej zaczynają się inne przedmioty ścisłe, bez opanowania jej zasad, twierdzeń i prawideł trudno studiować chemię, fizykę, informatykę, ekonomię, biologię… Świat abiturienta szkoły średniej może się także na matematyce skończyć, aktualnie bowiem znów należy ona do przedmiotów obowiązkowych na maturze. Pozostaje wziąć się do nauki i zdać ten egzamin!

Co jednak robić, gdy ma się braki w podstawach albo nie rozumie się którejś z dziedzin matematyki? Bez paniki — od czego są nasze wideokorepetycje! Opracowane i nagrane przez studenta, pasjonata tematu, który od lat przygotowuje swoich podopiecznych do matury z matematyki.

Ten kurs będzie wsparciem w Twoich przygotowaniach do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i pozwoli Ci poświęcić więcej czasu innym, równie ważnym dla Twojej przyszłości przedmiotom.

Co dadzą Ci te wideokorepetycje?

W trakcie kursu poznasz:

 • Podstawowe działania na potęgach,
 • Cechy podzielności liczb,
 • Wzory skróconego mnożenia,
 • Zamianę ułamka okresowego na właściwy,
 • Działania na liczbach rzeczywistych (działania na pierwiastkach),
 • Dowody na liczbach rzeczywistych,
 • Pozbywania się niewymierności z mianownika,
 • Rozwiązywania nierówności z jedną niewiadomą i wyznaczania przedziałów,
 • Logikę ( sumę, iloczyn oraz różnicę zbiorów),
 • Wartość bezwzględną |x|,
 • Błąd bezwzględny i względny,

Co więcej…

Wszystkie te elementy przećwiczysz podczas rozwiązywania zadań maturalnych.

Kurs Jak zdać maturę z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy. Liczby rzeczywiste, logika i zbiory został pomyślany tak, by mógł z niego skorzystać każdy, kto przygotowuje się do egzaminu dojrzałości.

W kolejnych, 7 częściach cyklu, maturzysta przyswoi tematy związane z:

 • Pojęciem funkcji i funkcją liniową,
 • Funkcją kwadratową i wymierną,
 • Trygonometrią,
 • Funkcją wykładniczą, logarytmami i ciągami,
 • Planimetrią i geometrią analityczną,
 • Stereometrią,
 • Prawdopodobieństwem i statystyką.

Przegląd