Reklama
ewriter
 • Warszawa
Popularne
150 za osobę(Stała)

LibreOffice jest pakietem biurowym zarządzanym i rozwijanym przez społeczność, a także projektem organizacji not-for-profit ? The Document Foundation. Oprogramowanie LibreOffice jest rozwijane przez użytkowników, kierującymi się zasadami oprogramowania Open Source i dzielącymi się własną pracą. Podstawową zasadą jest zapewnienie lepszej jakości, niezawodnego i bezpiecznego oprogramowania oferującego Ci większą elastyczność bez ponoszenia kosztów.

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

 • 111 lekcji z elementami wideo;
 • Plansz edukacyjnych;
 • Bazy wiedzy i Słownika;
 • Ćwiczeń warsztatowych.

Opis: Celem szkolenia jest opanowanie i umiejętność zastosowania w praktyce najważniejszych funkcji i narzędzi dostępnych w programie LibreOffice Writer .

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 24 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej jakubfrankiewicz.pl przez okres 30 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ramowy program szkolenia:

 1. Budowa programu Writer i zasada poruszania się po nim,
 2. Wykonywanie podstawowych czynności w programie,
 3. Skróty klawiaturowe w LibreOffice Writer,
 4. Wykorzystanie pasków narzędzi w praktyce,
 5. Tworzenie, edytowanie i zapisywanie dokumentów,
 6. Wstawianie i edycja tekstu,
 7. Wstawianie i edycja plików graficznych,
 8. Wstawianie i edycja tabel,
 9. Dostosowanie układu strony do swoich potrzeb.

Poziom zaawansowania: podstawowy średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia,
 • uzyskania aktywności w szkoleniu wynoszącej min. 24 h lekcyjne,
 • zaliczenie zadań praktycznych dostępnych w szkoleniu.

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciem praktycznej wiedzy w zakresie obsługi programu LibreOffice Writer.

Przegląd

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do samodzielnego posługiwania się programem LibreOffice Wirter,
 • Szkolenie online prowadzone z elementami ćwiczeń warsztatowych,
 • Szkolenie przygotowane przez doświadczonego Trenera,
 • Możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.