Reklama
„Lekcje z ZUS”. Lekcja 4 “E-ZUS, czyli firma pod ręką”.
  • Sanok

Zagadnienia:
– rejestracja firmy
– ulgi w opłacaniu składek
– zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne
– e-ZUS dla przedsiębiorców – praktyczne narzędzie dla osób podejmujących własną działalność
– e-Składka
– e-akta

“Lekcje z ZUS”, to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych. „Lekcje…” kształtują świadomość młodzieży, uczą, aby być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Nasz projekt edukacyjny zawiera treści z podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach, m.in. technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik ekonomista, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej.

Przegląd