Reklama
zus l1
  • Wałbrzych

Zagadnienia:
– cel ubezpieczeń społecznych
– ZUS to nie FUS
– rola i zadania ZUS

“Lekcje z ZUS”, to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych. „Lekcje…” kształtują świadomość młodzieży, uczą, aby być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Nasz projekt edukacyjny zawiera treści z podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach, m.in. technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik ekonomista, opiekun osoby starszej,  opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej.

Przegląd