Reklama
Kurs Zakładanie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
  • Cała Polska
Popularne
119 za osobę(Stała)

Kurs Zakładanie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
Typ szkolenia: E-learning
Treść szkolenia dostosowana do prawidłowego wyświetlania na komputerach i laptopach oraz urządzeniach przenośnych (smartphon, tablet).
Szkolenie dostosowane do aktualnych regulacji prawnych
Opis: Celem szkolenia jest uzyskanie oraz usystematyzowanie przez jego uczestników wiedzy, na temat prawnych oraz organizacyjnych wymogów w zakresie tworzenia i prowadzenia żłobków lub klubów dziecięcych. A ponadto zdobycie praktycznych informacji w zakresie rozwiązania problemów, z którymi mogą się spotkać właściciele żłobków i klubów dziecięcych.
Koszt: 119 zł brutto/os.

Aktywność czasowa: 6 h zegarowych
Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 14 dni od momentu wysłania dostępów do szkolenia.
Po prawidłowym ukończeniu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe zaświadczenie ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN §18 ustawy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Zaświadczenie akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

Ramowy program :

1.Zakładanie żłobka i klubu dziecięcym od A do Z
2.Żłobek i klub dziecka – Zasady działania
3.Wymogi sanitarne, lokalowe i przeciwpożarowe
4.Personel żłobka lub klubu dziecięcego
5.Rada rodziców w żłobku i klubie dziecięcym
6.Procedura uzyskania wpisu lub zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
7.Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcym
8.Regulacje prawne w zakresie zakładania i prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych
9.Żłobek / Klub dziecięcy – sprawy finansowe i interpretacje podatkowe
10.Bazy danych i wzory dokumentów
11.Materiały dodatkowe
12.Bezpieczeństwo dzieci i pomoc przedmedyczna
13.Quiz sprawdzający
Poziom zaawansowania: podstawowy
Warunki ukończenia:
– wykonanie quizu sprawdzającego na min. 80%,
– aktywność w szkoleniu wynosząca min. 6 h zegarowych.
Korzyści:
– możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
– szkolenie można wykonać nawet w 1 dzień,
– nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
– możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
– łatwa i wygodna nawigacja na po szkoleniu,
– trudne kwestie wyjaśniamy prostym i zrozumiałym językiem,
Grupa docelowa:
Oferowane szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla wszystkich osób oraz podmiotów, które zainteresowane są założeniem oraz prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego.

Kontakt i zapisy

Szkolenia i Wydawnictwo JulaMedia
www.julamedia.pl
szkolenia@julamedia.pl

Przegląd

Korzyści:

  • - szkolenie można wykonać nawet w 1 dzień,
  • - nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  • - możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
  • - łatwa i wygodna nawigacja na po szkoleniu,
  • - trudne kwestie wyjaśniamy prostym i zrozumiałym językiem,