Reklama
Kurs Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych
  • Gliwice
Popularne
119 za osobę(Stała)

Kurs Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych. Poznanie metod zabezpieczenia waluty polskiej oraz aktualnych regulacji prawnych w zakresie obrotu środkami płatniczymi.

Czas trwania: 6 h

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Program szkolenia:
1.Słownik pojęć. Historia pieniędzy. Metody zabezpieczenia pieniędzy.
2.Zniszczone i fałszywe pieniądze.
a) kronika fałszerstw pieniędzy
b) wymiana zużytych i zniszczonych pieniędzy
c) zasady postępowania z pieniędzmi wycofanymi z obiegu
d) zasady wykorzystania monet i banknotów w reklamach
3. Polskie banknoty i monety oraz sposoby ich zabezpieczania.
a) banknoty od nominału 10 zł do 500 zł
b) zmodernizowane zabezpieczenia banknotów
4. Materiały multimedialne zabezpieczeń banknotów.
5. Przepisy prawne w zakresie środków płatniczych.
6. Test i ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

– osób pracujących na stanowiskach kasjera w sieciach handlowych lub punkach kasowych,
– osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
– osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN §18 ustawy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.
Warunki ukończenia:

– zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
– wykonanie testów praktycznych (min 80%)

KORZYŚCI
– możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, dostosowanie tempa nauki do swoich potrzeb,
– szkolenie można wykonać nawet w 1 dzień,
– nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
– możliwość wykonania szkolenia z każdego miejsca ze stałym łączem internetowym,
– materiały szkoleniowe w różnych formach

Umiejętności:

– zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności potrzebnych na stanowisku kasjera,
– zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej cech znaków pieniężnych oraz stosowania zabezpieczeń,
– umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich banknotów i monet

Zdobądź umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich środków pieniężnych!

Kontakt i Zapisy

SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia
szkolenia@julamedia.pl

Przegląd

Korzyści:

  • - zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności potrzebnych na stanowisku kasjera,
  • - zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej cech znaków pieniężnych oraz stosowania zabezpieczeń,
  • - umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich banknotów i monet