Reklama
Kurs – Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych
  • Rybnik
119 za osobę

Zdobądź umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich środków pieniężnych nawet w 1 dzień i bez wychodzenia z domu!

Kurs – Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych

Typ szkolenia: E-learning, testy praktyczne na platformie
Koszt: od 119 zł brutto/os.
Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych. Poznanie metod zabezpieczenia waluty polskiej oraz aktualnych regulacji prawnych w zakresie obrotu środkami płatniczymi.

Aktywność czasowa w kursie: 6h zegarowych

Miejsce: www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 lub 21 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z: prezentacjami, plikami merytorycznymi (pdf lub doc.),katalogami, grafikami/zdjęciami/porównaniami przykładami praktycznymi, artykułami, planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami i testem praktycznym.

Program:

1.Słownik pojęć. Historia pieniędzy. Metody zabezpieczenia pieniędzy.
2.Zniszczone i fałszywe pieniądze.
a) kronika fałszerstw pieniędzy
b) wymiana zużytych i zniszczonych pieniędzy
c) zasady postępowania z pieniędzmi wycofanymi z obiegu
d) zasady wykorzystania monet i banknotów w reklamach
3. Polskie banknoty i monety oraz sposoby ich zabezpieczania.
a) banknoty od nominału 10 zł do 500 zł
b) zmodernizowane zabezpieczenia banknotów
4. Materiały multimedialne zabezpieczeń banknotów.
5. Przepisy prawne w zakresie środków płatniczych.
6. Test i ćwiczenia praktyczne.

Po prawidłowym ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN §18 ustawy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest przede wszystkim do:

– osób pracujących na stanowiskach kasjera w sieciach handlowych lub punkach kasowych,
– osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
– osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany

Warunki ukończenia kursu:

– zapoznanie się z wszystkimi materiałami w kursie zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
– wykonanie każdego ćwiczenia i testu końcowego na min. 80% (3 próby ćwiczeń i 3 próby testów)

Korzyści:

– zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności potrzebnych na stanowisku kasjera,
– zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej cech znaków pieniężnych oraz stosowania zabezpieczeń,
– umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich banknotów i monet
– samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki
– opieka Konsultanta online podczas udziału w kursie,
– nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość kursu odbywa się na platformie szkoleniowej, która działa 24/7

Zapisy
www.kursykasjerskie.pl
biuro@kursykasjerskie.pl

Przegląd

Korzyści:

  • - zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności potrzebnych na stanowisku kasjera,
  • - zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej cech znaków pieniężnych oraz stosowania zabezpieczeń,
  • - umiejętność rozpoznawania autentyczności polskich banknotów i monet,
  • - samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki