Reklama
Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze
  • Cała Polska
229  329 
za osobę(Stała)

Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: 12 h zegarowych

Miejsce wykonania kursu:www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 lub 21 dni .

Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z: prezentacjami praktycznymi w j.polskim, filmami instruktażowymi, plikami merytorycznymi (pdf lub doc.),katalogami, grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami przykładami praktycznymi, poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami i egzaminem praktycznym.
Korzyści:
– szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów, lombardów, płatności masowych itp.
– szkolenie można wykonać nawet w 3 dni, samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki,
– nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
– możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
– materiał na bieżąco aktualizowany i zgodny z aktualnym stanem prawnym.

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2.Terroryzm i metody jego finansowania.
3.Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4.Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5.Nietypowe działania Klientów.
6.Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7.Rola i zadania instytucji obowiązanych.
8.Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
9.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
10.Krajowa ocena ryzyka.
11.Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
12.Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
13.Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
14.Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
15.Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
16.Kontrola instytucji obowiązanych.
17.Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
18.Biblioteka AML.
19.Testy i ćwiczenia praktyczne.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Zapisy
www.kursykasjerskie.pl
biuro@kursykasjerskie.pl

Przegląd

Korzyści:

  • Korzyśći:
  • - szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów, lombardów, płatności masowych itp.
  • - szkolenie można wykonać nawet w 3 dni, samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki,
  • - nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  • - możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
  • - materiał na bieżąco aktualizowany i zgodny z aktualnym stanem prawnym.