surfcam2
 • 24 lipca 2020 08:19
 • Wrocław
1999 

Wybierz dodatkowo kurs Operatora – Programisty CNC w pakiecie dwóch kursów CNC + CAM – skorzystaj z 880 PLN zniżki.

 

Program kursu Programista CAM i szczegółowe informacje dostępne są również na stronie: https://numerika.pl/kurs-cad-cam

 

Każdy z uczestników pracuje przy indywidualnym stanowisku komputerowym z zainstalowanym środowiskiem CAD CAM.
Kursanci równolegle z prowadzącym wykonują ćwiczenia na własnych komputerach.

 

Dzień 1 (8:00 – 18:00) 

I. CAD – Komputerowo wspomagane projektowanie (Part Modeler)

• Interfejs użytkownika programu Part Modeler

• Tworzenie i zapisywanie nowego projektu

• Tworzenie profili na płaszczyźnie (2D) i definiowanie ich wymiarów

• Definiowanie zależności geometrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami profilu

• Modelowanie bryłowe (3D)

• Sposoby modyfikowania elementów modeli i dodawanie atrybutów np. zaokrąglenia, fazki, otwory

• Przygotowywanie złożeń z pojedynczych modeli bryłowych

• Omówienie podstawowych zasad wymiarowania i rzutowania

• Generowanie rysunków technicznych dla utworzonych modeli w rzutowaniu europejskim

 

Dzień 2 (8:00 – 18:00) 

II. CAM – Komputerowo wspomagane wytwarzanie (SurfCAM)

1. Interfejs programu

• Tworzenie i zapisywanie nowego projektu

• Import prostych, wcześniej utworzonych modeli do SurfCAM

• Sposoby analizy i korekty modeli / konturów

• Zarządzanie warstwami i maskami

2. Frezowanie

• Definiowanie półfabrykatu oraz punktu zerowego dla prawidłowego generowania ścieżki narzędzia

• Dobór narzędzi i parametrów obróbki (2 osiowa obróbka powierzchniowa)

• Tworzenie nieskomplikowanych ścieżek narzędziowych w płaszczyźnie dwuosiowej

• Symulacja i weryfikacja wygenerowanych trajektorii narzędzi

• Korygowanie błędnych lub nieoptymalnych parametrów trajektorii

• Zarządzanie ścieżkami narzędziowymi

• Dobór narzędzi, parametrów technologicznych i tworzenie dwuosiowych (X, Y) ścieżek narzędziowych dla frezarki (ruchy narzędzia po trajektorii odbywają się maksymalnie w 2 osiach jednocześnie):

– frezowanie kieszeni i czopów o regularnych kształtach,

– frezowanie rowków,

– wiercenie otworów,

– gwintowanie,

– fazowanie i zaokrąglanie krawędzi,

– frezowanie dowolnych kieszeni i czopów,

• Dobór narzędzi, parametrów technologicznych i tworzenie trzyosiowych (X, Y, Z) ścieżek narzędziowych dla frezarki (ruchy narzędzia po trajektorii

odbywają się maksymalnie w 3 osiach jednocześnie):

– frezowanie zgrubne,

– obróbka resztek,

– frezowanie planarne.

• Generowanie pliku NC przy użyciu odpowiedniego postprocesora

 

Dzień 3 (8:00 – 18:00) 

3. Toczenie

• Definiowanie półfabrykatu oraz punktu zerowego dla prawidłowego generowania ścieżki narzędzia

• Dobór narzędzi i parametrów obróbki (2 osiowa obróbka powierzchniowa)

• Tworzenie nieskomplikowanych ścieżek narzędziowych w płaszczyźnie dwuosiowej

• Symulacja i weryfikacja wygenerowanych trajektorii narzędzi

• Korygowanie błędnych lub nieoptymalnych parametrów trajektorii

• Zarządzanie ścieżkami narzędziowymi

• Dobór narzędzi, parametrów technologicznych i tworzenie dwuosiowych ścieżek narzędziowych dla tokarki:

– planowanie czoła

– toczenie konturu

– toczenie rowków

– wiercenie i gwintowanie

– odcięcie

• Generowanie pliku NC przy użyciu odpowiedniego postprocesora

 

Dzień 4 (8:00 – 18:00) 

4. Elektrodrążenie drutowe EDM.

• Definiowanie półfabrykatu oraz punktu zerowego dla prawidłowego generowania ścieżki narzędzia

• Dobór parametrów technologicznych i tworzenie dwuosiowych ścieżek narzędziowych dla elektrodrążarki drutowej EDM

• Symulacja i weryfikacja wygenerowanych trajektorii

• Korygowanie błędnych lub nieoptymalnych parametrów trajektorii

• Generowanie pliku NC przy użyciu odpowiedniego postprocesora

III. Druk 3D

• Włączenie drukarki 3D

• Poziomowanie stołu

• Załadowanie materiału

• Wymiana dyszy w głowicy drukującej

• Zaprogramowanie urządzenia za pomocą aplikacji CAM (Simplify3D)

• Generowanie pliku NC przy użyciu odpowiedniego postprocesora

• Wgranie wygenerowanego pliku NC do drukarki 3D

• Wydruk wcześniej przygotowanego modelu CAD

• Wyłączenie drukarki 3D

Egzamin końcowy

Przegląd

 • Kategoria : Automatyka i robotyka
 • Czas trwania szkolenia : 40 godzin
 • Termin rozpoczęcia : nabór ciągły
 • Osoba kontaktowa : Patrycja Tomasiuk
 • Godziny kontaktu : 7:00 - 15:00
 • Kliknij i zapisz się na szkolenie

Korzyści:

 • Każdemu z uczestników kursu zapewniamy:
 • -pomoce dydaktyczne (notes, długopis)
 • -dodatkowe materiały w formie elektronicznej, rysunki techniczne (do nagrania na nośnik USB)
 • Po ukończeniu szkolenia kursant zdobywa:
 • wiedzę i umiejętności umożliwiające obsługę oprogramowania CAD/CAM
 • umiejętność samodzielnego modelowania elementu obrabianego na podstawie dokumentacji technologicznej, a następnie wygenerowania ścieżek narzędzi oraz kodu NC niezbędnych do wyknania detalu
 • wiedzę dotyczącą podstaw projektowania w 2D oraz 3D, a także sposoby generowania dokumentacji technicznej/wykonawczej
 • umiejętność generowania ścieżek dla elektro drążarek drutowych EDM z pomocą oprogramowania CAM.
 • kompetencje z zakresu obsługi drukarki 3D