• 19 listopada 2020 14:30
  • Wrocław
2200 za osobę

“Kurs prawa jazdy kat.B”

Cena za kurs: 2000 zł

Cena na raty: 2100 zł

Łączna liczba godzin szkolenia: 60 godzin

teorii: 30 godzin (po 45 minut)

praktyki: 30 godzin (po 60 minut)

Sposób organizacji szkolenia: zajęcia teoretyczne : prowadzone w formie wykładów na ul.Tarnogajskiej 5/9, 50-512 Wrocław.

Zajęcia teoretyczne odbywają się weekendowo lub w tygodniu( w godzinach porannych lub  popołudniowych)

Weekendowo:  dwa weekendy pod rząd:

( I weekend : sobota i niedziela od 9:00 do 14:30,

II weekend: sobota 8:00 do 15:30, niedziela od 8:00 do 13:30, I pomoc w drugą sobotę o godzinie 12:00)

Tygodniowo w godzinach porannych: dwa tygodnie pod rząd od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 13:00 , I pomoc w drugą środę o godzinie 18:00

Tygodniowo w godzinach popołudniowych: dwa tygodnie pod rząd od poniedziałku do środy( poniedziałek od 17:00 do 20:30, wtorek i środa od godziny 16:00 do 19:30, I pomoc w drugą środę o godzinie 18:00)

Zajęcia praktyczne: umawiane indywidualnie z instruktorem prowadzącym po zajęciach teoretycznych, plac manewrowy na ul.Buforowej 2, 50-512 Wrocław

Materiały do szkolenia: Książka- „kierowca doskonały” Henryk Próchniewicz ( koszt 30zł)

Wymagania wstępne:  ukończone 17 lat i 9 miesięcy ,  profil kandydata na kierowcę na kat.B- wydawany w wydziale komunikacji (orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdem, jedno zdjęcie, wniosek o wydanie PKK)

Przewidziane sprawdziany i egzaminy:  egzamin wewnętrzny teoretyczny(bezpłatny) i praktyczny(koszt 90 zł) i państwowy teoretyczny i praktyczny.

Cena zawiera : kurs na kat B

Przegląd

  • Kategoria : Kurs prawa jazdy kat.B
  • Termin rozpoczęcia : https://kursant.wroclaw.pl/kurs/prawo-jazdy-kategorii-b
  • Osoba kontaktowa : Jagoda 607 662 688
  • Godziny kontaktu : poniedziałek-piątek od 9:00 do 17:00
  • Kliknij i zapisz się na szkolenie