cnc numerika
 • 24 lipca 2020 08:14
 • Wrocław
3399 

Wybierz dodatkowo kurs Programisty CAM w pakiecie dwóch kursów CNC + CAM – skorzystaj z 880 PLN zniżki.

 

Program kursu CNC i szczegółowe informacje dostępne są również na stronie: https://numerika.pl/kurs-programowanie-operator-cnc

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA (40 godzin, 4 dni) 

Pierwsze 4 dni kursu obejmuje nauka podstaw obróbki skrawaniem oraz programowania. Aby lepiej przygotować kursantów do praktyki i zwiększyć efektywność szkolenia podczas zajęć teoretycznych wszystkie zagadnienia omówione są na przykładach i ćwiczone z wykorzystaniem symulatorów.

 

Dzień 1 (8:00 – 18:00) 

 • Rysunek techniczny w obróbce skrawaniem
 • Przykłady dokumentacji technicznych spotykanych w przemyśle, związanych z obróbką skrawaniem – omówienie
 • Kartezjański układ współrzędnych w obróbce skrawaniem – omówienie i ćwiczenia z komputerowym programem edukacyjnym
 • Ćwiczenia z prostymi rysunkami technicznymi i sposoby określania punktów charakterystycznych konturów
 • Wstęp do technologii obróbki skrawaniem
 • Sinumerik – ćwiczenia na symulatorze (programowanie ISO oraz nakładka: ShopTurn), pisanie programów na toczenie w oparciu o rysunki techniczne

Dzień 2 (8:00 – 18:00) 

 • Tokarstwo – technologia obróbki
 • Budowa i kinematyka tokarki
 • Typy narzędzi tokarskich i charakterystyka ich geometrii (przykłady)
 • Materiały wykorzystywane do produkcji narzędzi skrawających i ich charakterystyka
 • Geometria tokarki i jej punkty charakterystyczne (maszynowy układ współrzędnych – MKS)
 • Układ współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS)
 • Wymiarowanie absolutne, inkrementalne oraz we współrzędnych biegunowych
 • Struktura programu ISO (G-kod)
 • Nagłówek programu
 • Adresy T, D, S, M, F
 • Sposoby dobierania parametrów technologicznych obróbki
 • Omówienie pulpitu systemu sterowania Sinumerik i jego funkcji
 • Sinumerik – ćwiczenia na symulatorze (programowanie ISO oraz nakładka: ShopTurn), pisanie programów na toczenie w oparciu o rysunki techniczne

Dzień 3 (8:00 – 18:00) 

 • Frezarstwo – technologia obróbki
 • Budowa i kinematyka frezarki
 • Typy narzędzi frezarskich i ich charakterystyka
 • Geometria frezarki i jej punkty charakterystyczne (maszynowy układ współrzędnych – MKS)
 • Układ współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS)
 • Heidenhain iTNC 530- ćwiczenia na symulatorze (programowanie ISO, w oparciu o Klartext oraz dowolne kontury), pisanie programów na frezowanie w oparciu o rysunki techniczne

Dzień 4 (8:00 – 18:00) 

 • Sposoby określania miejsca zerowego przedmiotu obrabianego (WKS)
 • Interpolacja liniowa (G0, G1)
 • Interpolacja kołowa z deklaracją promienia łuku (R lub CR)
 • Interpolacja kołowa z deklaracją środka okręgu (I, J, K lub U,V,W)
 • Interpolacja liniowa i kołowa we współrzędnych biegunowych
 • Płaszczyzny robocze (G17, G18, G19)
 • Sposoby pomiaru narzędzi skrawających
 • Dodawanie i edycja korektorów narzędziowych (D)
 • Zasady deklarowania jednostek dla parametrów obróbki
 • Sposoby doboru odpowiednich parametrów technologicznych obróbki
 • Heidenhain iTNC 530- ćwiczenia na symulatorze (programowanie ISO, w oparciu o Klartext oraz dowolne kontury), pisanie programów na frezowanie w oparciu o rysunki techniczne

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (40 godzin, 4 dni)

Dopiero wyposażeni w wiedzę teoretyczną uczestnicy kursu rozpoczynają szkolenie na przemysłowych obrabiarkach jako praktykanci. Zajęcia prowadzone są równolegle w dwóch grupach przez dwóch instruktorów. Każdy z uczestników ma dostęp do obrabiarki podczas szkolenia. Aby usamodzielnić kursantów każdy z nich wykonuje poszczególne ćwiczenia pod okiem prowadzącego.

Przed rozpoczęciem zajęć kursanci przechodzą podstawowy, stanowiskowy instruktaż BHP prowadzony przez specjalistę.

Kursanci dzieleni są na dwie grupy, dla których przygotowany jest ten sam, poniższy zakres programowy. Grupy wymieniają się stanowiskami przy obrabiarkach w połowie części praktycznej tj. na początku zajęć w dniu 7.

Dzień 5 (8:00 – 18:00) 

 • Frezarskie centrum przemysłowe DMG Mori EcoMill 600V ze sterowaniem Sinumerik 840D
 • Stanowiskowy instruktaż BHP
 • Podstawowe czynności obsługowe obrabiarki
 • Omówienie panelu systemu sterowania Sinumerik i jego funkcji
 • Tryby pracy obrabiarki (np. JOG, MDI, AUTO)
 • Tabela narzędzi i tabela miejsc zerowych (WKS)
 • Pomiar narzędzia – manualny i automatyczny (za pomocą sondy do ustawiania narzędzi)
 • Kompensacja promienia narzędzia oraz modyfikacja korektorów narzędziowych (D)
 • Pomiar bazy detalu – manualny i za pomocą sondy dotykowej
 • Wyznaczanie punktów charakterystycznych detalu oraz dokonywanie pomiarów za pomocą sondy dotykowej
 • Cykle obróbkowe i sposoby ich wykorzystania
 • Zaplanowanie i programowanie procesów obróbki na podstawie rysunku technicznego
 • Dzień 6 (8:00 – 18:00)    Frezarskie centrum przemysłowe DMG Mori EcoMill 600V ze sterowaniem Sinumerik 840D
 • Programowanie bardziej zaawansowanych procesów obróbki (cykle oraz podprogramy)
 • Programowanie dowolnego konturu (kalkulator konturów Sinumerik)
 • Łączenie dowolnych konturów (kieszenie, czopy)
 • Cykle: (frezowanie płaszczyznowe, kształtowe, kieszenie, czopy, “fasolki”, wiercenie, gwintowanie,)
 • Sposoby pomiarów detali (różne narzędzia pomiarowe) oraz korekcja programów w oparciu o ich wyniki
 • Programowanie w oparciu o bardziej zaawansowane rysunki techniczne

Dzień 6 (8:00-18:00)

• Frezarskie centrum przemysłowe DMG Mori EcoMill 600V ze sterowaniem Sinumerik 840D
• Programowanie bardziej zaawansowanych procesów obróbki (cykle oraz podprogramy)
• Programowanie dowolnego konturu (kalkulator konturów Sinumerik)
• Łączenie dowolnych konturów (kieszenie, czopy)
• Cykle: (frezowanie płaszczyznowe, kształtowe, kieszenie, czopy, “fasolki”, wiercenie, gwintowanie,)
• Sposoby pomiarów detali (różne narzędzia pomiarowe) oraz korekcja programów w oparciu o ich wyniki
• Programowanie w oparciu o bardziej zaawansowane rysunki techniczne

Dzień 7 (8:00 – 18:00) 

 • Tokarskie centrum obróbcze Hyundai WIA 230LMA ze sterowaniem Fanuc 0i (Manual Guide)
 • Stanowiskowy instruktaż BHP
 • Podstawowe czynności obsługowe obrabiarki
 • Omówienie panelu systemu sterowania Fanuc 32i i jego funkcji
 • Tryby pracy obrabiarki (np. JOG, MDI, SBK)
 • Kompensacja promienia narzędzia i korektory
 • Pomiar narzędzi – manualny oraz za pomocą sondy
 • Dodawanie i edycja korektorów narzędziowych (D)
 • Programowanie procesów obróbki za pomocą G-kodów (ISO) oraz nakładki ManualGuide
 • Sposoby pomiarów wytworzonych detali oraz korekcja programów
 • w oparciu o ich wyniki
 • Sposoby doboru parametrów skrawania
 • Pisanie programów w oparciu o rysunki techniczne
 • Egzamin końcowy – pierwszy termin

Dzień 8 (8:00 – 18:00)  

 • Tokarskie centrum obróbcze Hyundai WIA 230LMA ze sterowaniem Fanuc 0i (Manual Guide)
 • Cykle obróbkowe (toczenie zewnętrzne i wewnętrzne, frezowanie z użyciem narzędzi napędzanych, toczenie gwintów, wiercenie centryczne, wiercenie z użyciem narzędzi napędzanych,)
 • Sposoby tworzenia i wykorzystywania podprogramów
 • Wielokrotne wywoływanie podprogramów (P)
 • Pisanie programów w oparciu o bardziej zaawansowane rysunki techniczne i precyzyjne dobieranie parametrów obróbki
 • Egzamin końcowy – drugi termin (dla osób chcących poprawić wynik, który uzyskali w pierwszym terminie)

Przegląd

 • Kategoria : Automatyka i robotyka
 • Czas trwania szkolenia : 80 godzin
 • Termin rozpoczęcia : nabór ciągły
 • Osoba kontaktowa : Patrycja Tomasiuk
 • Godziny kontaktu : 7:00 - 15:00
 • Kliknij i zapisz się na szkolenie

Korzyści:

 • Każdemu z uczestników kursu zapewniamy:
 • -wprowadzające materiały szkoleniowe w postaci dostępu do platformy INTRO http://numerika.pl/intro
 • -materiały i pomoce dydaktyczne (skrypt szkoleniowy, notes, długopis)
 • -dodatkowe materiały w formie elektronicznej, rysunki techniczne (do nagrania na nośnik USB lub wysyłane pocztą elektroniczną)
 • Po ukończeniu szkolenia kursant zdobywa:
 • wiedzę i umiejętności umożliwiające obsługię i programowanie obrabiarek CNC (tokarka i frezarka)
 • kompetencje z zakresu podstaw rysunku technicznego oraz technologii obróbki skrawaniem (toczenie + frezowanie) 
 • wiedzę dotyczącą trzech najpopularniejszych w przemyśle systemów sterowania (Sinumerik, Fanuc oraz Heidenhain)
 • umiejętność samodzielnego wykonania elementu obrabianego na podstawie dokumentacji technologicznej
 • wiedzę dotyczącą programowania CNC w języku ISO (G-kody) oraz za pomocą nakładek technologicznych tj. ShopMill, ShopTurn, ManualGuide
 • umiejętność tworzenia, edycji i korekty programów NC
 • umiejętność korzystania z różnorodnych narzędzi pomiarowych
 • certyfikat TÜV SÜD - niezależna instytucji certyfikująca znana w całej Europie (opcjonalne)
 • certyfikat SIEMENS (opcjonalne​)