Reklama
zloto dewizowe
 • Wrocław
PolecanePopularne
379 za osobę(Stała)

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.

1. Kruszce wprowadzenie

2.Złoto dewizowe

  • Najważniejsze zagadnienia

  • Metody sprawdzania autentyczności złota

  • Obliczanie próby złota i srebra

3.Srebro

  • Najważniejsze zagadnienia

  • Metody sprawdzania autentyczności srebra

4.Platyna dewizowa

  • Najważniejsze zagadnienia

5.Systemy i cechy probiercze

  • Cechy probiercze w Polsce od 1920 r.

  • System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich

  • Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:

   • Belgia

   • Bułgaria

   • Chorwacja

   • Cypr

   • Czechy

   • Dania

   • Estonia

   • Finlandia

   • Francja

   • Hiszpania

   • Holandia

   • Irlandia

   • Litwa

   • Łotwa

   • Malta

   • Portugalia

   • Rumunia

   • Słowacja

   • Słowenia

   • Szwecja

   • Węgry

   • Wielka Brytania

6.Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami

  • Prawo dewizowe

  • Kodeks karny

  • Kodeks karny skarbowy

  • Prawo probiercze

  • Podatek od towarów i usług

7.Działalność Kantorowa

  • Zakładanie działalności kantorowej

  • Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami

8.Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzające

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

 • prezentacji praktycznych w j.polskim,

 • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

 • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

 • przykładów praktycznych,

 • porad/wskazówek/interpretacji,

 • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

 • przykładowych wzorów dokumentów,

 • plansz edukacyjnych,

 • ćwiczeń warsztatowych,

 • testów praktycznych.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Kurs zgodny z Prawem dewizowym.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • pracowników kantorów,

 • pracowników instytucji finansowych zajmujących się obrotem dewizowym oraz działalnością kantorową,

 • pracowników lombardów,

 • pracowników komisów,

 • osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Przegląd

Korzyści:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności na stanowisku związanym z obrotem złotem dewizowym,
 • zdobycie umiejętności weryfikacji autentyczności złota i srebra,
 • zdobycie umiejętności prowadzenia działalności kantorowej,
 • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
 • szkolenie można wykonać nawet w 2-3 dni,
 • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
 • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
 • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
 • forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym