Reklama
Kurs obrotu złotem dewizowym
  • Bydgoszcz
PolecanePopularne
389 

Kurs obrotu złotem dewizowym

Kategoria: Edukacja finansowa

Typ szkolenia: E-learning, testy i zadania praktyczne na platformie

Opis: Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

Aktywność czasowa w kursie : 18 h zegarowych

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 lub 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z prezentacjami praktycznymi w j.polskim , plikami merytorycznymi w formie (pdf lub doc.),katalogami, grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami , poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami, testami i zadaniami praktycznymi.

Program:

Kruszce wprowadzenie
Złoto dewizowe
Najważniejsze zagadnienia
Metody sprawdzania autentyczności złota
Obliczanie próby złota i srebra
Srebro
Najważniejsze zagadnienia
Metody sprawdzania autentyczności srebra
Platyna dewizowa
Najważniejsze zagadnienia
Systemy i cechy probiercze
Cechy probiercze w Polse od 1920 r.
System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich
Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Łotwa
Malta
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami
Prawo dewizowe
Kodeks karny
Kodeks karny skarbowy
Prawo probiercze
Podatek od towarów i usług
Działalność Kantorowa
Zakładanie działalności kantorowej
Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzające.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.Dokument akceptowany przez instytucje prywatne i publiczne.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

pracowników kantorów,
pracowników instytucji finansowych zajmujących się obrotem dewizowym oraz działalnością kantorową,
pracowników lombardów,
pracowników komisów,
osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Poziom zaawansowania: podstawowy (kurs nie zawiera elementów sprzedaży produktowej!)

Warunki ukończenia kursu:

– zapoznanie się z pełną zawartością kursu zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
– wykonanie każdego testów, egzaminu i zadań praktycznych na min. 80% (egzamin 2 próby)
Korzyści:

– zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności na stanowisku związanym z obrotem złotem dewizowym,
– umiejętność weryfikacji autentyczności złota i srebra,
– umiejętność prowadzenia działalności kantorowej.
– szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,
– nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
– zaktualizowne materiały edukacyjne w kursie,
– forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym

Zapisy
www.kursykasjerskie.pl
Dział szkoleń biuro@kursykasjerskie.pl

Przegląd