Reklama
vmales
  • Bydgoszcz
149 za osobę

Obierz kurs na… sieci konwolucyjne!

Sieci neuronowych i uczenia maszynowego nie trzeba już chyba nikomu przedstawiać. Służą nam na każdym kroku, dynamicznie rośnie zwłaszcza ich zastosowanie w przetwarzaniu wszelkiego rodzaju danych (data science). Swoją siłę pokazują w odniesieniu do problemów, dla których nie znaliśmy wcześniej algorytmicznych rozwiązań. Jednak mimo tych zalet klasyczne sieci neuronowe mają swoje ograniczenia – wymagają sprowadzenia danych do ustrukturyzowanej postaci.

Jeden obraz wart jest 1000 słów

Przygotowanie obrazów do takiej postaci może być utrudnione. A rzeczywistość, w której żyjemy, jest przecież przez obrazy zdominowana! Wzrok to nasz podstawowy zmysł, za jego pomocą głównie odbieramy otaczający nas świat. Obrazy są bardzo ważnym nośnikiem informacji, przez co ich analiza i przetwarzanie mają coraz większe znaczenie praktycznie w każdej branży: medycynie, rozrywce, bezpieczeństwie… Rozwiązaniem stały się neuronowe sieci konwolucyjne, które zrewolucjonizowały świat sztucznej inteligencji w kwestii przetwarzania obrazów. Przed ich powstaniem nie znaliśmy właściwie żadnych uniwersalnych metod efektywnego rozpoznawania wizualnych wzorców i praca z takimi danymi miała bardzo ograniczone zastosowania.

Te czasy odeszły już w zapomnienie – sieci konwolucyjne pozwalają szybko stworzyć system, który będzie automatycznie klasyfikować obraz, rozpoznawać na nim obiekty, śledzić je, a także generować realistycznie wyglądające zdjęcia. Ten rodzaj sieci najczęściej jest implementowany przy wykorzystaniu jednej z dwóch bibliotek stworzonych dla potrzeb uczenia maszynowego: TensorFlow lub Keras. W kursie video Konwolucyjne sieci neuronowe. Kurs video. Tensorflow i Keras w rozpoznawaniu obrazów właśnie one będą służyły do budowania sieci, a materiałem do nauki i testów będą dostępne publicznie dane.

Czego się nauczysz podczas naszego profesjonalnego szkolenia

Wiedza, której posiadanie okazuje się konieczne, żeby efektywnie (a bardzo często także efektownie!) korzystać z tak potężnego narzędzia, jakim są konwolucyjne sieci neuronowe, jest rozległa i różnorodna. Jednak autor kursu video Konwolucyjne sieci neuronowe. Kurs video. Tensorflow i Keras w rozpoznawaniu obrazów zadbał o to, by znalazło się w nim wszystko, czego potrzebujesz, by przejść od poziomu początkującego aż do zaawansowanego. Natomiast podstawowa wiedza na temat sieci neuronowych jest wskazana.

Przegląd

Korzyści:

  • Jak korzystać z bibliotek NumPy i Matplotlib.
  • Jak użyć bibliotek Keras i TensorFlow do projektowania sieci neuronowych.
  • Co trzeba wiedzieć o sieciach neuronowych, zwłaszcza konwolucyjnych.
  • Jak optymalizować funkcję z użyciem pakietu Optuna.
  • Na czym polegają techniki doboru odpowiedniej struktury sieci.
  • Jak wykorzystać gotowe modele poprzez transfer learning.
  • Jak poszukiwać rozwiązań w dostępnych powszechnie źródłach.
  • Jak zastosować sieci konwolucyjne do rozpoznawania obiektów.
  • Jak wdrażać do produkcji rozwiązania oparte na sieciach konwolucyjnych.