Reklama
Intensywny kurs obsługi Moodle dla Nauczycieli (Wideoszkolenie)
 • Chorzów
PolecanePopularneTop
300 (Stała)

Ramowy program szkolenia:

 • Tworzenie kursu i konfiguracja ustawień,
 • Poruszanie się po kursie,
 • Umieszczanie materiałów dydaktycznych w kursie,
 • Przygotowywanie słowników, quizów i lekcji,
 • Wykorzystywania różnych aktywności i zasobów dostępnych w Moodle,
 • Zapisywanie użytkowników na szkolenie,
 • Kontakt z uczestnikami kursu poprzez czat, forum, komunikaty,
 • Sprawdzanie aktywności uczestników i badanie efektywności nauki.
 • Eksport / Import zasobów.

Forma szkolenia:

Szkolenie online prowadzone w formie indywidualnych ćwiczeń

Dane szczegółowe:

 • Liczba godzin: 4 x 60 min.
 • Maks. ilość uczestników: 1
 • Forma szkolenia: szkolenie online
 • Termin szkolenia: do ustalenia
 • Zakres szkolenia: do ustalenia
 • Materiały szkoleniowe: tak
 • Zaświadczenie: tak – w wersji papierowej, wysyłanie listem poleconym
 • Opieka merytoryczna: 2 tygodnie po szkoleniu

Przegląd

Korzyści:

 • Szkolenie prowadzone przez doświadczonego Trenera i Administratora Moodle,
 • Szkolenie online prowadzone w formie ćwiczeń warsztatowych w trybie trener – kursant,
 • Praca na najnowszej wersji platformy Moodle lub platformie kursanta,
 • Możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb kursanta,
 • Tempo nauki dostosowane do stopnia zaawansowania kursanta,
 • Możliwość elastycznego dostosowania terminu szkolenia,
 • Zapewniamy materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne po zakończeniu szkolenia.