Reklama
excel szkolenie
 • Zabrze
Popularne
99 za osobę(Stała)

Opis: Celem szkolenia jest opanowanie i umiejętność zastosowania w praktyce najważniejszych funkcji i narzędzi dostępnych w programie Excel 2010.

 Oferujemy:

 1. Nielimitowany dostęp do platformy szkoleniowej przez okres 3 miesięcy.
 2. 8 modułów tematycznych.
 3. 39 lekcji, w których krok po kroku wyjaśniamy wykonania najważniejszych czynności w programie Excel 2010.
 4. Ponad 190 terminów przydatnych w pracy z programem.
 5. Materiały szkoleniowe w postaci 150 stronicowego ebooka.
 6. Zaświadczenie wg. wzoru MEN potwierdzające udział w szkoleniu.

Jak uczymy:

Do nauki programu Excel 2010 wykorzystujemy m.in.:

 • Prezentacje multimedialne.
 • Interaktywne ćwiczenia.
 • Plansze edukacyjne.
 • Bazy wiedzy i Słowniki.
 • Zoho Docs i Google Docs umożliwiające praktyczne przećwiczenie najważniejszych zagadnień poruszanych w szkoleniu.

Program szkolenia:

MODUŁ I – Budowanie tabel danych w Excel

 • Budowanie tabel
 • Kopiowanie formatów, wartości i właściwości komórek
 • Serie danych
 • Sortowanie i autofiltr
 • Usuwanie duplikatów
 • Narzędzie -Formatuj jako tabelę
 • Poprawność danych

MODUŁ II – Działanie na arkuszach

 • Wstawianie i usuwanie arkuszy
 • Właściwości arkuszy (nazwa, kolor, ukryty/odkryty)
 • Kopiowanie i przenoszenie arkuszy
 • Konsolidacja danych z wielu arkuszy

MODUŁ III – Formuły

 • Tworzenie podstawowych formuł
 • Adresowanie komórek (względne, bezwzględne, mieszane)
 • Formuły oparte na kliku arkuszach

MODUŁ IV – Funkcje

 • Wstawianie funkcji
 • Podstawowe funkcje (SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, LICZ.JEŻELI,SUMA.JEŻELI)
 • Funkcja logiczna JEŻELI
 • Funkcje wyszukujące (WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO)
 • Funkcje daty, czasu, matematyczne i tekstowe
 • Zagnieżdżanie funkcji

MODUŁ V – Wizualizacja i prezentacja danych

 • Formatowanie warunkowe
 • Wykresy (wprowadzenie do tworzenia wykresów)
 • Wstawianie i formatowanie obrazu.
 • Wstawianie i formatowanie grafiki SmartArt
 • Wstawianie i formatowanie clipartów.
 • Wstawianie i formatowanie pola tekstowego.
 • Wstawianie i formatowanie WordArt.
 • Wstawianie wiersza podpisu.
 • Wstawianie kształtów.
 • Wstawianie innych obiektów.
 • Obsługa narzędzia do zrzutu ekranu.

MODUŁ VI – Ochrona

 • Ochrona arkusza
 • Ochrona skoroszytu
 • Ochrona pliku

MODUŁ VII – Analiza danych

 • Sumy częściowe
 • Podstawy tabel przestawnych

MODUŁ VIII – CIEKAWOSTKI

 • Skróty klawiaturowe
 • Przydatne gadżety, funkcje i narzędzia
 • Triki

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 48 godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonych w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.jakubfrankiewicz.pl przez okres 90 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo  ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN §18  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – wysyłane pocztą.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciem praktycznej wiedzy w zakresie obsługi programu Excel 2010

Warunki zaliczenia:

 • Uzyskania minimum 80% z aktywności w szkoleniu.
 • Pozytywne zaliczenie quizów, ćwiczeń oraz zadań warsztatowych

Przegląd

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do samodzielnego posługiwania się zaawansowanymi możliwościami programu Excel 2010
 • Szkolenie online prowadzone w formie ćwiczeń warsztatowych