Reklama
Czy przyroda wokół nas to tylko las? O różnorodności biologicznej ekosystemów nieleśnych
  • Bydgoszcz

Czy przyroda wokół nas to tylko las? O różnorodności biologicznej ekosystemów nieleśnych

Myśląc o rodzimej przyrodzie i jej ochronie najczęściej mamy na myśli ochronę lasów. Nie powinniśmy jednak zapominać, że w naszym otoczeniu są także inne ekosystemy, charakteryzujące się bardzo dużym bogactwem gatunkowym zarówno flory jak i fauny.
Jedne z najbardziej różnorodnych biologicznie ekosystemów nieleśnych powstały dzięki działalności człowieka – są to tzw. ekosystemy półnaturalne. Należą do nich m.in. łąki, murawy i wrzosowiska. Zależne od tradycyjnego rolnictwa, ekosystemy te są dziś najszybciej zanikającymi ekosystemami Europy a ich ochrona wymaga naszego zaangażowania.

Przegląd