Reklama
Cisco CCNP Enterprise 350-401 ENCOR. Kurs video. Protokół routingu EIGRP i zabezpieczanie sieci
 • Jasło
490 za osobę

Obierz kurs na… zabezpieczanie sieci!

Obierz kurs na… certyfikat Cisco CCNP Enterprise!

Umiejętność budowy sieci komputerowych i zarządzania nimi jest niezwykle ceniona na rynku pracy. Specjaliści w tej dziedzinie mogą przebierać w ofertach i nic nie wskazuje, by miało się to w najbliższym czasie zmienić. Nic dziwnego – sieci komputerowe mają dla sprawnego funkcjonowania organizacji fundamentalne znaczenie. Tym bardziej w czasach, w których szybki przepływ informacji i sprawna komunikacja są ważniejsze niż kiedykolwiek. Jednak sieć sieci nierówna – a ponieważ płyną przez nią dane wrażliwe i poufne, niebywale istotne jest, by powierzyć ją wykwalifikowanemu i godnemu zaufania specjaliście, który zadba należycie o jej bezpieczeństwo. Dobrze więc posiadać twarde umiejętności potwierdzone odpowiednim certyfikatem – a Cisco CCNP Enterprise [350-401 ENCOR] jest jednym z najbardziej znanych i renomowanych.

Egzamin certyfikujący Cisco CCNP Enterprise [350-401 ENCOR] jest niebywale obszerny, a przy tym dosyć specyficzny – kładzie równie duży nacisk na teorię, jak na praktykę. Stąd konstrukcja tego kursu, który poprzez ćwiczenia pozwala utrwalić wiedzę teoretyczną. Oba aspekty są bowiem jednakowo istotne i bez ich opanowania trudno nazywać siebie prawdziwym sieciowcem.

Ze względu na objętość zagadnienia kurs został podzielony na kilka części. Ta, którą masz przed sobą, prezentuje wiedzę z zakresu konfiguracji protokołu routingu EIGRP, będącego bardzo istotnym protokołem routingu w lokalnych sieciach przedsiębiorstwa i sieciach WAN. Dodatkowo materiał przedstawia niektóre formy zabezpieczenia sieci lokalnych, a także zastosowanie list dostępu w różnych warstwach OSI.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia

Podczas szkolenia Cisco CCNP Enterprise 350-401 ENCOR. Kurs video. Protokół routingu EIGRP i zabezpieczanie sieci:

 • Poznasz modele chmurowe
 • Zrozumiesz działanie cloud computing
 • Opanujesz pojęcia chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych
 • Dowiesz się, jak działają protokoły routingu
 • Poznasz działanie routingu statycznego
 • Nauczysz się sumaryzować trasy
 • Poznasz trasy w protokole IPv4 i IPv6
 • Zdobędziesz wiedzę o technologii VRF
 • Dowiesz się, jak działa protokół EIGRP, i poznasz metody konfiguracji EIGRP
 • Nauczysz się wykonać równoważenie obciążenia w protokole EIGRP
 • Zrozumiesz, jak działa protokół IPv6 w protokole EIGRP
 • Poznasz zasady działania list prefiksowych
 • Dowiesz się, jak stosować protokół SSH do bezpiecznego połączenia z urządzeniami
 • Poznasz model AAA
 • Zdobędziesz umiejętność konfigurowania urządzenia do pracy z serwerami RADIUS i TACACS+
 • Zrozumiesz zasady działania ACP i CoPP
 • Nauczysz się konfigurować standardowe i rozszerzone listy ACL
 • Zapoznasz się z pojęciem VACL

Nasz profesjonalny kurs – Cisco CCNP Enterprise 350-401 ENCOR. Kurs video. Protokół routingu EIGRP i zabezpieczanie sieci – zakończysz na poziomie średnio zaawansowanym. Szkolenie, obejmujące 57 lekcji, które łącznie trwają 6 godzin i 25 minut, porusza tematykę związaną z działaniem routingu i protokołem routingu EIGRP. Kurs obejmuje również teoretyczne podstawy dotyczące modeli chmurowych. Ponadto poruszone zostały tematy bezpieczeństwa sieci, takie jak model AAA, konfiguracja urządzeń do pracy z serwerami RADIUS i TACACS, wykorzystanie list ACL, VACL i CoPP. W trakcie trwania kursu zapoznasz się z teoretycznymi aspektami modeli chmurowych. Dowiesz się, jak działają poszczególne modele chmurowe i w jaki sposób są rozmieszczone. Jest to wiedza nie tylko istotna dla zainteresowanych zdobyciem certyfikatu, ale również przydatna podczas administrowania środowiskiem chmurowych w firmie. Nasze profesjonalne szkolenie zawiera też najważniejsze informacje dotyczące routingu – najpierw omawiane są kwestie routingu statycznego, a następnie algorytmów routingu. Zapoznasz się także z wiedzą dotyczącą użycia protokołu IPv6 na routerach Cisco. Protokół IPv6 jest coraz częściej wdrażany w sieciach LAN, więc taka wiedza będzie zapewne cennym wprowadzeniem do tej tematyki.

Kolejny, niezwykle istotny temat to obsługa protokołu EIGRP. Poznasz podstawy konfiguracyjne, zdobędziesz też wiedzę nieco bardziej zaawansowaną. Dowiesz się, jak używać protokołu IPv6 i zrealizować na jego podstawie routing. Ostatnie dwa rozdziały są poświęcone bezpieczeństwu sieci. Wiedza w tym zakresie jest wymagana na egzaminie i dlatego została zaprezentowana w tym szkoleniu, jest też jednak niezwykle cenna w aspekcie administracyjnym. Kurs został pomyślany w taki sposób, aby zdobyta dzięki niemu wiedza mogła zostać zastosowana w rzeczywistych warunkach sieciowych.

Projektuj, buduj i rozwijaj sieci Cisco

Zdobyte podczas naszego szkolenia umiejętności są niezbędne nie tylko dla osób, które chcą zdać egzamin certyfikujący. Konieczne są również dla tych, którym brakuje zaawansowanej znajomości CCNP Enterprise. CCNP Enterprise (350-401 ENCOR). Kurs video Część 3. Protokół routingu EIGRP i zabezpieczanie sieci nie tylko pogłębi dotychczasową wiedzę i dostarczy nowych wiadomości, ale też rozwinie umiejętność łączenia faktów i kreatywność.

Przegląd