Reklama
Automatyzacja zadań w Pythonie. Kurs video
 • Skierniewice
Popularne
99 za osobę(Stała)

Obierz kurs na… automatyzację pracy w Pythonie!

Nic skuteczniej niż rutyna nie zabija kreatywności. Konieczność monotonnego powtarzania tych samych mechanicznych czynności i zadań może źle wpłynąć na jakość naszej codziennej pracy – niezależnie od tego, czym się zajmujemy. Ale uwaga: nie musi tak być. W każdym razie nie wtedy, kiedy swoją pracę wykonujemy przy komputerze, znamy w stopniu przynajmniej podstawowym jeden z języków programowania i potrafimy zainstalować Pythona. Jeżeli tak, mamy dobrą informację: wiele codziennych operacji wykonywanych na różnych plikach można zautomatyzować, pozwalając, by napisany przez nas program sam rozwiązywał sprawy wymagające dotychczas naszego zaangażowania.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

 • Nauczysz się obsługiwać ścieżki, pliki i katalogi w Pythonie.
 • Poznasz służące do ich obsługi biblioteki, takie jak os, pathlib.
 • Nauczysz się operować na dokumentach tekstowych z poziomu języka programowania.
 • Zdobędziesz umiejętność przeszukiwania plików z wykorzystaniem wyrażeń regularnych.
 • Dowiesz się, jak tworzyć, modyfikować i zapisywać pliki PDF.
 • Nauczysz się wstawiać znaki wodne do PDF.
 • Dowiesz się, jak zamazywać część pliku PDF.
 • Poznasz bibliotekę Pillow do obsługi obrazów w Pythonie.
 • Dowiesz się, jak zmniejszać, zwiększać i obracać serię obrazów.
 • Będziesz wyszukiwać duplikaty obrazów oraz zdjęcia podobne.
 • Nauczysz się operować na dokumentach Worda w Pythonie.
 • Lepiej zrozumiesz strukturę pliku Worda.
 • Będziesz zmieniać atrybuty poszczególnych części pliku Worda.
 • Nauczysz się łatwo wyciągać z dokumentu wszystkie znajdujące się w nim obrazy.
 • Dodasz tabele i obrazy do pliku Worda.
 • Nauczysz się operować na dokumentach Excela w Pythonie.
 • Poznasz bibliotekę pandas i jej obiekt DataFrame będący obiektem danych stabelaryzowanych.
 • Dowiesz się, jak filtrować wyniki Excela.
 • Z łatwością przeszukasz wiele arkuszy wielu plików Excela.
 • Poznasz metodę kompresowania plików w Pythonie przy użyciu dwóch bibliotek.
 • Nauczysz się, jak przy użyciu Pythona szyfrować dane i rozpakowywać pliki.

A po zakończeniu szkolenia…

Po zakończeniu obejmującego 41 lekcji i trwającego łącznie ponad 6 godzin kursu będziesz umiał napisać program wykonujący za ciebie każde rutynowe zadanie. Może to być dodawanie podpisu do istniejącego pliku PDF z fakturą, spisywanie kosztów z pliku Worda, comiesięczna zmiana dat w dokumentach Worda, przeszukiwanie wielu plików Excela w celu znalezienia odpowiedniego fragmentu dokumentacji. Dla osoby tworzącej grafikę będzie to stworzenie programu dodającego znak wodny do jej prac, fotografa zainteresuje seryjna zmiana rozdzielczości, pracujący z Wordem docenią możliwość generowania dokumentów (na przykład wniosku o urlop) na żądanie – możliwości zastosowania wiedzy wyniesionej z tego szkolenia są bardzo szerokie. Pamiętajmy, że każdy program powinien działać przy minimalnym udziale programisty, a najlepiej bez niego.

Do kogo skierowany jest kurs?

Automatyzacja pracy w Pythonie. Kurs video przeznaczony jest głównie dla programistów, ale zawarta w nim wiedza może się przydać niemal każdemu użytkownikowi komputera dysponującemu podstawową wiedzą o programowaniu. Praktycznie nie ma takiego obszaru aktywności związanej z pracą przy komputerze, w którym nie przydałaby się wiedza na temat wykorzystania Pythona do automatyzacji pracy.

Tylko dla wtajemniczonych

Wielogodzinne poszukiwania interesujących nas informacji w internecie są tyleż żmudne, co niejednokrotnie bezcelowe. Wiele rozwiązań polecanych w sieci jest zwyczajnie bezużytecznych, ponieważ źle działają – albo wcale nie działają – na przykład wtedy, gdy posługujemy się polskimi znakami, czyli w praktyce niemal zawsze. Z kolei część wiedzy zdobytej w czasie naszego kursu pozwoli Ci na samodzielne wykonanie zadań, do których obsługi trzeba kupić specjalistyczne, nierzadko kosztowne programy. Będziesz pracować sprawniej, szybciej i po prostu przyjemniej, a do tego posiądziesz umiejętności wysoko cenione na rynku pracy, takie jak chociażby znajomość biblioteki pandas.

Pamiętaj: monotonia zabija kreatywność, a rutyna w pracy z komputerem szybciej doprowadzi Cię do nerwicy natręctw, niż przyczyni się do rozwoju umiejętności!

Przegląd