Reklama
AutoCAD 2023/LT. Kurs video. Błyskawiczny start dla dowolnej branży i wersji 2021-2024
 • Gdańsk
149 za osobę

Obierz właściwy kurs na… komputerowe wspomaganie projektowania

AutoCAD, to system stworzony dla inżynierów dowolnej branży i rozbudowywany od lat osiemdziesiątych XX wieku przez światowego amerykańskiego potentata w branży systemów CAD – firmę Autodesk. Błyskawicznie stał się obowiązującym światowym standardem w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania.

Dziś, mimo konkurencji parametrycznych systemów CAD 3D, jest praktycznie niemożliwe funkcjonowanie w branży bez umiejętności posługiwania się programem AutoCAD. Posługują się nim architekci, konstruktorzy mechanicy, elektrycy i specjaliści z wielu innych dziedzin. Jest to możliwe, ze względu na otwartą niezależną od branży strukturę systemu i stale rozwijane i wzbogacane elementy branżowe: biblioteki tzw. bloków i innych branżowych gotowych typowych elementów projektów. Miliony użytkowników na całym świecie i morze istniejącej dokumentacji nie dają szans konkurencji w tej klasie systemów.

Ponieważ produkty linii AutoCAD i AutoCAD LT są tak rozpowszechnione, znajdziecie Państwo także bardzo wiele ofert nauki ich praktycznej obsługi. Niestety jednak, bardzo niewiele książek, samouczków, czy kursów wideo robi to w sposób metodycznie poprawny i jednocześnie efektywny pod względem praktycznym, używając poprawnego języka technicznego itp.

Dlatego właśnie powstał nasz kurs. Prowadzący go prof. UWM dr hab. inż. Andrzej Jaskulski używa programu AutoCAD od roku 1988. Od kilkudziesięciu lat z powodzeniem kształci studentów, inżynierów i przyszłych inżynierów na szkoleniach, kursach i za pośrednictwem licznych publikacji. Jest ekspertem praktykiem i wybitnym dydaktykiem zarazem. Będąc jednym z ekspertów (SME) stale uczestniczących w procesie rozwijania systemu AutoCAD wie, w jaki sposób szybko i skutecznie wprowadzić początkującego użytkownika w tajniki optymalnej pracy, pozwolić Mu na wyrobienie dobrych nawyków i szybkie osiągniecie poziomu biegłości w projektowaniu za jego pomocą.

oznając program AutoCAD za pomocą proponowanego przez nas kursu nauczą się Państwo w jaki sposób:

 • Przygotować stanowisko pracy
 • Efektywnie używać rozbudowanych elementów interfejsu programu
 • Wykorzystywać umiejętność wprowadzania współrzędnych 2D
 • Tworzyć obiekty podstawowe (jak: odcinek, okrąg, łuk)
 • Gładko przejść do tworzenia obiektów złożonych (jak: polilinia, prostokąt, wielokąt foremny, obiekty tekstowe, kreskowanie)
 • Efektywnie używać narzędzi rysowania precyzyjnego i sterować wyświetlaniem projektu
 • Poddawać obiekty edycji, operować warstwami i używać uniwersalnych narzędzi zarządzania właściwościami obiektów
 • Poprawnie i efektywnie wymiarować i tworzyć inne elementy opisu rysunku
 • Wykonać poprawnie od początku do końca typowy projekt (tworzyć i drukować dokumentację z obszaru modelu)

Co więcej…

 • Już w trakcie kursu i po jego ukończeniu świat systemów CAD otworzy przed Państwem szeroko swoje bramy. Na blogu: http://cadaj.blogspot.com/ oraz kanale YouTube: https://www.youtube.com/user/andjask – znajdą Państwo setki prezentacji, w których autor kursu dzieli się swoją wiedzą dotyczącą pracy z oprogramowaniem AutoCAD, AutoCAD LT, ale także Autodesk Inventor i Fusion 360.

AutoCAD 2023/LT. Kurs video. Błyskawiczny start dla dowolnej branży i wersji 2021–2024 pozwala błyskawicznie rozpocząć pracę z programem AutoCAD – na starannie przemyślanych przykładach, w sposób bardzo praktyczny. Ukończenie go, da solidne podstawy do dalszego samodzielnego lub zorganizowanego doskonalenia się. Umożliwi także wzięcie udziału w kursach i szkoleniach przeznaczonych dla użytkowników bardziej zaawansowanych. Książki i artykuły dotyczące programu AutoCAD staną się zrozumiałe, zaś osiągnięcie mistrzowskiego poziomu komputerowo wspomaganego projektowania znacznie się przybliży. Po tym kursie możliwe stanie się efektywne wykonanie nieparametrycznej dokumentacji dwuwymiarowej wyrobów dowolnej branży o średnim stopniu skomplikowania i jej wykreślenie w podziałce 1:1.

Przegląd