animacje ziqa ziqafun szkolenie online 1 — kopia
 • 26 stycznia 2021 12:42
 • Cała Polska
179 za osobę

Jesteś osobą pełniącą funkcje wychowawcy, instruktora, a może i kierownika podczas zielonych i białych szkół? kolonii? półkolonii?

❓Chcesz poszerzyć swój warsztat i nie bać się sytuacji, w których realizacja programu wypoczynku staje pod znakiem zapytania…

❓    Nowy rok szkolny właśnie się zaczął, a ty nie masz pomysłu na gry i zabawy integracyjne… ruchowe… teambuildingowe…

❓    Pracujesz na co dzień, z różnymi grupami dzieci i młodzieży, a ilość posiadanych przez Ciebie rekwizytów oraz baza gier i zabaw jest już na wyczerpaniu…

❓    Wiesz, że możesz, chcesz lepiej, jednak czasem pojawia się pustka w głowie… brak pomysłu na organizację nowych form spędzania czasu przez uczniów, podopiecznych podczas prowadzonych zajęć wychowania fizycznego, zajęć świetlicowych, półkolonii, kolonii, zielonych szkół… zwłaszcza w obecnym reżimie sanitarnym…

 

1f4d8 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH 1f4d2 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH 1f4d5 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH 1f4d7 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH

Jeśli TAK, to zapraszamy Cię po NOWĄ dawkę pozytywnej energii oraz „WĘDKĘ”, a nie tylko „RYBKĘ”… pokażemy, jak pracować,
żeby samemu czerpać z tego dodatkową energię oraz pomysły na kolejne realizacje… a to wszystko podczas 8 godzinnego szkolenia
stworzonego w oparciu o trudne aspekty pracy na zorganizowanych formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży i nie tylko.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zorganizowane formy wypoczynku – podstawowe zagadnienia.
 2. Czas wolny i jego postrzeganie podczas zorganizowanych form wypoczynku.
 3. Animator czasu wolnego, a wychowawca i kierownik wypoczynku, instruktor – charakterystyka pracy – różnice i podobieństwa.
 4. Plan pracy podczas zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 5. Rekwizyty w pracy animatora podczas zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 6. Aspekty związane z bezpieczeństwem oraz trudne sytuacje w pracy podczas wypoczynku  dla dzieci i młodzieży – studium przypadku.
 7. Przygotowanie i prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży:
 • animacje w autokarze,
 • animacje integracyjne,
 • animacje sportowo-rekreacyjne (przestrzeń otwarta i zamknięta),
 • animacje z muzyką i przy muzyce.

1f947 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCHCEL SZKOLENIA:

Uzyskanie kompetencji do samodzielnej organizacji  zajęć z zakresu animacji czasu wolnego niezbędnych  w pracy podczas zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

1f469 200d 1f3eb - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH Marta Tabaczyńska-Latocha- animatorka / trener questingu / wychowawca i kierownik wypoczynku / kierownik wycieczek szkolnych

SZCZEGÓŁY, FORMULARZ KONTAKTOWY:
1f447 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH1f447 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH1f447 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH1f447 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH1f447 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH1f447 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH1f447 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH1f447 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH1f447 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH1f447 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH1f447 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH1f447 - ANIMATOR CZASU WOLNEGO W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH ORAZ INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH

 

Przegląd

 • Kategoria : Dla dzieci
 • Czas trwania szkolenia : 8 godz.
 • Termin rozpoczęcia : nabór ciągły
 • Osoba kontaktowa : Marta Tabaczyńska-Latocha https://www.facebook.com/martaziqafun
 • Godziny kontaktu : 9:00-18:00
 • Kliknij i zapisz się na szkolenie

Korzyści:

 • pakiet wiedzy praktycznej i teoretycznej (ponad 70 gier i zabaw),
 • materiały dydaktyczne- wydrukowane i przesłane formą tradycyjną,
 • certyfikat ukończenia szkolenia- wydrukowany i przesłany formą tradycyjną,
 • nieograniczony dostęp do zamkniętej grupy ABSOLWENTÓW ZIQA FUN,
 • kompetencje do samodzielnej organizacji zajęć z zakresu animacji,